zgodovina

Programi in projekti

Raziskovalci Filozofske fakultete se vključujejo v mnoge domače in mednarodne projekte.

Domači projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Sodelujoči
P5-0062 Uporabna razvojna psihologija dr. M. Zupančič 01.01.20-31.12.25 28-122441.P5-0062 UM FF , UM PF, PI
P5-0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja dr. A. Podlesek 01.01.19-31.12.24 28-122442.P5-0110 -
P5-0174 Pedagoško-andragoške raziskave - Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti dr. J. Kalin 01.01.16-31.12.21 28-122443.P5-0174 -
P6-0187 Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu dr. B. Jezernik 01.01.15-31.12.21 28-122444.P6-0187 SEM
P6-0194 Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije dr. M. Antić Gaber 01.01.19-31.12.24 28-122445.P6-0194 -
P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana dr. M. Klemenčič 01.01.19-31.12.24 28-122446.P6-0199 UL PEF
P6-0215 Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave dr. V. Gorjanc 01.01.19-31.12.24 28-122447.P6-0215 UL FDV
P6-0218 Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki dr. M. Currie Ožbot 01.01.17-31.12.21 28-122448.P6-0218 -
P6-0229 Trajnostni regionalni razvoj Slovenije dr. B. Lampič 01.01.17-31.12.21 28-122449.P6-0229 -
P6-0235 Slovenska zgodovina dr. B. Repe 01.01.15-31.12.21 28-122450.P6-0235 -
P6-0239 Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave dr. T. Virk 01.01.15-31.12.21 28-122451.P6-0239 -
P6-0243 Azijski jeziki in kulture dr. J. Rošker 01.01.19-31.12.24 28-122452.P6-0243 UP FHŠ
P6-0247 Arheologija dr. D. Mlekuž Vrhovnik 01.01.18-31.12.23 28-122453.P6-0247 -
P6-0252 Filozofske raziskave dr. S. Krečič Žižek 01.01.15-31.12.21 28-122454.P6-0252 -
P6-0265 Medkulturne literarnovedne študije dr. T. Žigon 01.01.19-31.12.24 28-122455.P6-0265 UM FF
P5-0361 Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov dr. M. Žumer 01.01.17-31.12.22 28-122456.P5-0361 -
P6-0411 Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik dr. S. Krek 01.01.19-31.12.24 28-122459.P6-0411 UL PEF, UL FRI
P2-0214 Računalniški vid dr. F. Solina (Jasna Maver) 01.01.19-31.12.24 28-122457.P2-0214 FRI (N)
P3-0338 Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni dr. S. Podnar (Grega Repovš) 01.01.20-31.12.25 28-122458.P3-0338 UKC (N)
P6-0004 Raziskave slovenske glasbene preteklosti dr. J. Snoj (Matjaž Barbo) 01.01.15-31.12.21 28-122460.P6-0004 ZRC SAZU (N)
P6-0400 Družbena pogodba v 21. stoletju dr. K. Vidmar Horvat 01.01.20-31.12.25 28-122461.P6-0400 UL FDV, UP ZRS
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Sodelujoči
J6-9387 Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji dr. M. Klemenčič 01.07.18-30.06.21 28-122446.J6-9387 ZRS KP, UM PEF
J6-9381 Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti R. Kuhar 01.07.18-30.06.21 28-122445.J6-9381 Mirovni institut
J6-9365 Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij dr. A. Hofman (Rajko Muršič) 01.07.18-30.06.21 28-122444.J6-9365 ZRC SAZU (N)
J5-9437 Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja C. Peklaj 01.07.18-30.06.21 28-122442.J5-9437 UL NTF, UL FRI, PEI
J6-9373 Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost dr. S. Novak Lukanovič (Vesna Požgaj Hadži) 01.07.18-30.06.21 28-122448.J6-9373 INV (N), UP FHŠ
J3-9264 Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina G. Repovš 01.07.18-30.06.21 28-122458.J3-9264 UL MF, UKC, UL FRI
J7-9429 Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo N. Vampelj Suhadolnik 01.07.18-30.06.21 28-122452.J7-9429 ZRS KP, SEM
J5-9342 Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji dr. Rok Svetlič (Ksenija Vidmar Horvat) 01.07.18-30.06.21 28-122461.J5-9342 Nova Univerza FDS (N)
J6-9372 Terminologija in sheme znanja v medjezikovnem prostoru (TermFrame) Š. Vintar 01.07.18-30.06.21 28-122447.J6-9372 IJS
J6-9353 Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Slovenij, 1931-1991 dr. J. Ramšak (Anja Zalta) 01.07.18-30.06.21 28-122445.J6-9353 ZRS KP (N)
J6–9393 Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize dr. N. Furlan Štante (Anja Zalta) 01.07.18-30.06.21 28-122445.J6–9393 ZRS KP (N), UL TEOF
J6-9439 Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku. dr. M. Oter Gorenčič (Lilijana Žnidaršič Golec) 01.07.18-30.06.21 28-122450.J6-9439 ZRC SAZU (N)
J6-9386 Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju - njihov vpliv in integracija dr. M. Zupančič (Matjaž Barbo) 01.10.18-30.09.21 28-122460.J6-9386 ZRC SAZU (N)
J6-1809 Stare tradicije v novih oblačilih: glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe dr. K. Šter (Matjaž Barbo) 01.07.19-30.06.22 28-122460.J6-1809 ZRC SAZU (N)
J6-1801 Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918-1923) J. Kosi 01.07.19-30.06.22 28-122450.J6-1801 ZRC SAZU, INZ, INV, UP FHŠ
J5-1794 Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti dr. V. Jalušič (Gorazd Kovačič) 01.07.19-30.06.22 28-122445.J5-1794 Mirovni inštitut(N), ZRC SAZU
J6-1811 Možnost idealizma za enaindvajseto stoletje S. Krečič Žižek 01.07.19-30.06.22 28-122454.J6-1811 -
J6-1806 Primeriava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne stimulacije C. Manouilidou 01.07.19-30.06.22 28-122448.J6-1806 UKC LJ, UL PeF
J6-1808 Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost dr. J. Habjan (Peter Mikša) 01.07.19-30.06.22 28-122451.J6-1808 ZRC SAZU (N)
J6-1802 Na stiku med Alpami in Mediteranom - kontinuiteta in prelomnice dr. S. Tecco Hvala (Tina Milavec) 01.07.19-30.06.22 28-122453.J6-1802 ZRC SAZU (N)
J6-1812 Teatraličnost oblasti: Hegel in Shakespeare o sodobnih strukturah oblasti G. Moder 01.07.19-30.06.22 28-122454.J6-1812 -
J6-1804 Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji dr. M. Kozorog (Peter Simonič) 01.07.19-30.06.22 28-122444.J6-1804 ZRC SAZU (N)
J5-1798 Sistem integracije podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk in naselij dr. T. Zupančič (Matija Svetina) 01.07.19-30.06.22 28-122442.J5-1798 UL FA (N), UL FRI
Z6-2663 Preverjanje potenciala magnetne metode za prepoznavanje arheoloških ostalin v pedosekvenci na mehkih karbonatnih kamninah. Primer slovenske Istre dr. I. Medarić 01.09.20-31.08.22 28-122453.Z6-2663 -
Z6-2664 Med vojno in mirom – Arheologija Vršiča kot zaledja prve svetovne vojne in stičišča svobode, ujetništva, kultur, narodov in verstev dr. U. Košir 01.10.20-30.09.22 28-122453.Z6-2664 -
N6-0099 Jezikovna krajina sovražnega govora na družbenih omrežjih dr. D. Fišer 01.03.19-28.02.23 28-122447.N6-0099 IJS, UNIVERZA V ANTWERPNU
J6-2587 Transformacije - iz materialnega v virtualno. Digitalni korpus stenskega slikarstva - nove razsežnosti raziskav srednjeveške umetnosti v Sloveniji. G. Cerkovnik 01.09.20-31.08.23 28-122446.J6-2587 ZRC SAZU (N)
J7-2604 Latinske in nemške kronike na Slovenskem M. Hriberšek 01.09.20-31.08.23 28-122448.J7-2604 ZRC SAZU
J6-2590 Heglova politična metafizika Z. Kobe 01.09.20-31.08.23 28-122454.J6-2590 -
J6-2584 Zgodovina slovenskega literarnega prevoda N. Kocijančič Pokorn 01.09.20-31.08.23 28-122451.J6-2584 UM FF, ZRC SAZU
J5-2556 Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme (ORIS) R. Kuhar 01.09.20-31.08.23 28-122445.J5-2556 Mirovni inštitut(N)
J6-2585 Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti M. Marinčič 01.09.20-31.08.23 28-122451.J6-2585 -
J6-2586 Digitalna demonstracija cerkvene glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Kranjsko A. Nagode 01.09.20-31.08.23 28-122460.J6-2586 ZRC SAZU (N)
J6-2588 Koprska Pretorska palača: podoba, pomen in namen R. Novak Klemenčič 01.09.20-31.08.23 28-122446.J6-2588 ZVKDS, ZRC SAZU
J6-2583 Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju U. Perenič 01.09.20-31.08.23 28-122451.J6-2583 ZRC SAZU (N), UNG
J1-2479 Pretekle podnebne spremembe in poledenitev na stičišču Alp in Dinaridov U. Stepišnik 01.09.20-31.08.23 28-122449.J1-2479 GEO ZS (N), IJS
J6-2573 Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija R. Stergar 01.09.20-31.08.23 28-122450.J6-2573 ZRC SAZU, INZ, ZRC SAZU
J6-2574 Ustvarjanje, vzdrževanje, ponovna uporaba: mejne komisije kot ključ za razumevanje sodobnih meja R. Stergar 01.09.20-31.08.23 28-122450.J6-2574 INZ (N), UP FHŠ
J5-2551 Uporaba metode sledenja pogledu za načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov M. Žumer 01.09.20-31.08.23 28-122456.J5-2551 -
Z6-9371 Sociolingvistična variantnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza dr. M. Bitenc 01.10.19-31.10.23 28-122447.Z6-9371 -
N6-0168 Raba prostora v starejši železni dobi med Alpami in Donavo. Primerjalna analiza arheoloških krajin na območjih najdiščnih kompleksov Süttő in Poštela dr. M. Črešnar 01.01.21-31.12.23

28-122453.N6-0168

-
N6-0190 Hraniti zmago: Preskrba s hrano in postimeprialna tranzicija v čeških deželah in Sloveniji, 1918-1923 dr. R. Strgar 01.03.21-29.02.24 28-122450.N6-0190 ZRC SAZU
N7-0194 Kremacija ali inhumacija pri preteklih skupnostih? Multidisciplinarno vprašanje na evropski ravni dr. M. Črešnar 01.01.21-31.12.24 28-122453.N7-0194 IJS

 

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Sodelujoči
V6-2029 Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj dr. I. Potočnik Slavič 01.11.20-31.10.22 28-122449.V6-2029 UL BF, UL FGG
V5-2030 Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (Vingatur) dr. B Lampič 01.11.20-31.10.22 28-122449.V5-2030 UP FTŠ Turistica (N), UP FM-KP, UP FAMNIT, UM FKBV
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Sodelujoči
N6-0110 Naročniki, posredniki in beneški umetniki na Dunaju in v cesarskih deželah (1650 - 1750) dr. E. Lucchese 01.04.19-31.03.21 28-122446.N6-0110 -
N6-0161 HUMEC: Humanizem v medkulturni perspektivi: Evropa in Kitajska dr. J. Rošker 01.10.20-30.09.23 28-122452.N6-0161 -
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Država
BI-AT/20-21-016 Kulturna mediacija pri uprizarjanju in poučevanju britanske in ameriške dramatike v Avstriji in v Sloveniji dr. I. Maver

01.01.20-31.12.21

podaljšan do 31.12.22

28-122704.AT/20-21-016 AVSTRIJA
BI-AT/20-21-027 Uporaba besedil pri poučevanju italijanske književnosti in jezika na dveh straneh meje dr. I. Prosenc

01.01.20-31.12.21

podaljšan do 31.12.22

28-122704.AT/20-21-027 AVSTRIJA
BI-BA/19-20-017 Določanje republiških in državnih meja BiH in Slovenije s Hrvaško (1945 - 2018): historičen vpogled v sedanjost dr. B. Repe

15.01.19-31.12.20

podaljšan do 31.12.21

28-122704.BA/19-20-017 BiH
BI-BA/19-20-037 Ohranjanje življenjskega okolja: vzgoja in izobraževanje v skupnosti. Primerjalna analiza med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino dr. N. Ličen

15.01.19-31.12.20

podaljšan do 31.12.21

28-122704.BA/19-20-037 BiH
BI-BA/21-23-028 Življenjsko okolje v času pandemije: pedagoške in andragoške implikacije za razvoj rezilientnosti dr. D. Makovec Radovan 01.07.21-30.06.23 28-122704.BA/21-23-028 BiH
BI-BA/21-23-030 Ocena bioklimatskih pogojev v Bosni in Hercegovini in Sloveniji (BioKlima_BiH-SLO) dr. M. Ogrin 01.07.21-30.06.23 28-122704.BA/21-23-030 BiH
BI-DE/19-20-014 Nemški in slovenski oglaševalski diskurz v spletni in klasični komunikaciji dr. J. Polajnar Lenarčič

01.01.19-31.12.20

podaljšan do 31.12.21

28-122704.DE/19-20-014 NEMČIJA
BI-DE/20-21-004 Korpusi usvajanja tujega jezika in vprašalniki o zvrstnosti v raziskovanju angleščine kot drugega oziroma tujega jezika dr. M. Kavalir 01.01.20-31.12.21 28-122704.DE/20-21-004 NEMČIJA
BI-FR/20-21-PROTEUS-009 Pretok humanističnega, znanstvenega in tehničnega znanja med slovenskimi regijami in francoskim kulturnim območjem (1770-1820) dr. P. Farinelli

01.01.20-31.12.20

podaljšan do 31.12.21

28-122704.FR/20-21-PRO FRANCIJA
BI-HU/21-22-002 Antropološka raziskava ruralno-urbanih in urbano-ruralnih migracij v Centralni Evropi: Študija madžarskega in slovenskega primera dr. A. Bartulović 01.03.21-28.02.23 28-122704.HU/21-22-002 MADŽARSKA
BI-ME/18-20-002 Procesna kakovost predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji in Črni gori dr. A. Hočevar 01.08.18-31.07.20 28-122704.ME/18-20-002 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-004 Vrednotenje geodiverzitete gorskih območij Črne Gore in Slovenije dr. U. Stepišnik 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 28-122704.ME/18-20-004 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-014 Revščina in družbena pravičnost skozi prizmo otroške književnosti dr. L. Burcar 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 28-122704.ME/18-20-014 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-020 Kulti nacionalnih pesnikov in njihova narodotvorna vloga na Vzhodnem Jadranu dr. B. Baskar 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 28-122704.ME/18-20-020 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-022 Gore pri določanju identitete Slovenije in Črne gore dr. P. Mikša 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 28-122704.ME/18-20-022 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-023 Po sledeh prostorov spomina: literatura, kultura in identiteta med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo dr. I. Samide 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 28-122704.ME/18-20-023 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-026 Sodobna ameriška književnost v medkulturnem stiku: primerjava Slovenije in Črne gore dr. M. Krevel 01.08.18-31.07.20 podaljšan do 31.07.21 28-122704.ME/18-20-026 ČRNA GORA
BI-ME/21-22-003 Filozofija znanosti: znanstveni opis sveta, možnosti in doseg spoznanja dr. N. Petek 01.01.2021-31.12.22 28-122704.ME/21-22-003 ČRNA GORA
BI-ME/21-22-005 Obravnava ranljivih skupin v medijskem diskurzu v Sloveniji in Črni gori dr. V. Lazović 01.01.2021-31.12.22 28-122704.ME/21-22-005 ČRNA GORA
BI-ME/21-22-028 Družbena, gospodarska in kulturna interakcija slovenskega in črnogorskega primorja in gorstva od poznega srednjega veka do 19. stoletja dr. D. Mlacović 01.01.2021-31.12.22 28-122704.ME/21-22-028 ČRNA GORA
BI-RS/20-21-027 Revščina in družbena pravičnost skozi prizmo otroške književnosti: vzpostavljanje družbene zavesti in kritične pismenosti/senzibilnosti med mladimi  dr. L. Burcar 01.01.20-31.12.21 podaljšan do 31.12.22 28-122704.RS/20-21-027 SRBIJA
BI-RS/20-21-036 Trajnostni razvoj turizma - prakse in pristopi v Srbiji in Sloveniji dr. D. Cigale 01.01.20-31.12.21 podaljšan do 31.12.22 28-122704.RS/20-21-036 SRBIJA
BI-RU/19-20-035 Med Baumgartnom in Kantom: Metafizični izvori transcendentalne estetike dr. Z. Kobe 01.01.19-31.12.20 podaljšan do 31.12.21 28-122704.RU/19-20-035 RUSIJA
BI-RU/19-20-036 Aksiološki diskurz v ruski in slovenski književnosti - tradicija in sodobnosti dr. B. Podlesnik 01.01.19-31.12.20 podaljšan do 31.12.21 28-122704.RU/19-20-036 RUSIJA
BI-TR/18-21-003 Datiranje ledeniških oblik s kozmogenimi nuklidi: Paleoklimatska sinteza od Slovenije do Turčije dr. U. Stepišnik 01.07.18-30.06.21 28-122704.TR/18-21-003 TURČIJA
BI-US/18-20-013 Med jezikom in književnostjo: Medkulturni pristop k literarni stilistiki dr. M. Kavalir 01.10.18-30.09.20 podaljšan do 30.09.21 28-122704.US/18-20-013 ZDA
BI-US/18-20-039 Zbirateljske prakse vzhodnoazijskih predmetov v centrih in na periferijah: primer Slovenije in ZDA dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.18-30.09.20 podaljšan do 30.09.21 28-122704.US/18-20-039 ZDA
BI-US/18-20-071 Prozodične značilnosti ironije, litote in metalingvističnega zanikanja v ameriški angleščini dr. A. Stopar 01.10.18-30.09.20 podaljšan do 30.09.21 28-122704.US/18-20-071 ZDA
BI-US/19-21-006 ZDA v očeh mladih Slovencev dr. M. Ilc Klun 01.10.19-30.09.21 28-122704.US/19-21-006 ZDA
BI-US/19-21-023 Učinkovitost, etika in delovanje v pedagoškem procesu in javnem diskurzu: medkulturna analiza na primerih v Združenih državah Amerike in v Sloveniji dr. C. Sokolov 01.10.19-30.09.21 28-122704.US/19-21-023 ZDA
BI-US/19-21-027 Vpliv japonskega haikuja na ameriško in slovensko poezijo dr. D. Čerče 01.10.19-30.09.21 28-122704.US/19-21-027 ZDA
BI-US/19-21-043 Slovarji in izkušnje Slovencev - emigrantov v Združenih državah Amerike (konec 19. in začetek 20. stoletja) dr. M. Vrbinc 01.10.19-30.09.21 28-122704.US/19-21-043 ZDA
BI-US/19-21-052 Informacijsko vedenje bralcev leposlovja dr. M. Žumer 01.10.19-30.09.21 28-122704.US/19-21-052 ZDA
BI-US/19-21-059 Vpliv prevajalske dejavnosti diaspor na izoblikovanje izseljenske identitete v ZDA dr. N. Kocijančič Pokorn 01.10.19-30.09.21 28-122704.US/19-21-059 ZDA
BI-US/19-21-073 Omejitve skupne evropske azilne politike dr. D. Cigale 01.10.19-30.09.21 28-122704.US/19-21-073 ZDA
BI-US/19-21-083 Jezikovna relativnost in teorija prevajanja dr. M. Ožbot Currie 01.10.19-30.09.21 28-122704.US/19-21-083 ZDA
BI-US/19-21-110 Kanada v tujini dr. J. F. Blake 01.10.19-30.09.21 28-122704.US/19-21-110 ZDA
Mladi raziskovalec/ka Mentor/ica Trajanje PPS element
Mateja Brus dr. M. Currie Ožbot 01.10.17-30.09.21 28-122500.BRUS-MATEJA
Izidor Barši dr. M. Dolar 01.10.17-30.09.21 28-122500.BARŠI-IZIDOR
Sara Turk dr. M. Klemenčič 01.10.17-30.09.21 28-122500.TURK-SARA
Lea Alič dr. A. Podlesek 01.10.17-30.09.21 28-122500.ALIČ-LEA
Nina Purg dr. G. Repovš 01.10.17-30.09.21 28-122500.PURG-NINA
Bojana Jovićević dr. J. Simoniti 01.10.17-30.09.21 28-122500.JOVIĆEVIĆ-B
Matej Petrič dr. P. Štih 01.10.17-30.09.21 28-122500.PETRIČ-MATEJ
Jasmin Franza dr. D. Fišer 01.10.18-30.09.22 28-122500.FRANZA-J
Mija Bon dr. A. Gantar 01.10.18-30.09.22 28-122500.BON-MIJA
Rok Smrdelj dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.22 28-122500.SMRDELJ-ROK
Emanuela Fabijan dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.21 28-122500.FABIJAN-E
Maja Kuhar dr. T. Merčun Kariž 01.10.18-30.09.22 28-122500.KUHAR-MAJA
Blaž Kavšek dr. U. Perenič 01.10.18-30.09.22 28-122500.KAVŠEK-BLAŽ
Tadej Pahor dr. A. Pisanski Peterlin 01.10.18-30.09.22 28-122500.PAHOR-TADEJ
Špela Bezjak dr. D. Trškan 01.10.18-30.09.22 28-122500.BEZJAK-ŠPELA
Žan Lep dr. M. Zupančič 01.10.18-30.09.22 28-122500.LEP-ŽAN
Janž Snoj dr. T. Žigon 01.10.18-30.09.22 28-122500.SNOJ-JANŽ
Magdalena Gapsa dr. Š. Arhar Holdt 01.10.19-30.09.23 28-122500.GAPSA-M
Mojca Lukan dr. A. Hočevar 01.10.19-30.09.23 28-122500.LUKAN-MOJCA
Tina Ivnik dr. B. Jezernik 01.10.19-30.09.23 28-122500.IVNIK-TINA
Zarja Vršič dr. N. Kocijančič Pokorn 01.10.19-30.09.23 28-122500.VRŠIČ-ZARJA
Manca Račič dr. M. Mencej 01.10.19-30.09.23 28-122500.RAČIČ-MANCA
Kaja Pavletič dr. T. Milavec 01.10.19-30.09.23 28-122500.PAVLETIČ-K
Maja Maria Kosec dr. J. Rošker 01.10.19-30.09.23 28-122500.KOSEC-MAJA-M
Tina Berdajs dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.19-30.06.22 28-122500.BERDAJS-TINA
Sindi Časar dr. M. Verginella 01.10.19-30.09.23 28-122500.ČASAR-SINDI
Timotej Prosen dr. S. Vörös 01.10.19-30.09.22 28-122500.PROSEN-.T
Miha Valant dr. B. Žerovc 01.10.19-30.09.22 28-122500.VALANT-MIHA
Žiga Smolič dr. K. Ajlec 01.10.20-30.09.24 28-122500.SMOLIČ-ŽIGA
Jaka Gerčar dr. M. Kovač 01.10.20-30.09.24 28-122500.GERČAR-JAKA
Julija Rozman dr. A. Mezeg 01.10.20-30.09.24 28-122500.ROZMAN-J
Luka Brenko dr. L. Repanšek 01.10.20-30.09.24 28-122500.BRENKO-LUKA
Mojca Brglez dr. Š. Vintar 01.10.20-30.09.24 28-122500.BRGLEZ MOJCA
Meta Furlan dr. J. Kalin 01.10.16-30.09.22 28-122500.FURLAN-META

Mednarodni projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element
AA9342566381 CROPS: Collaborative Robot's Perceived Safety dr. L. Komidar 15.06.20-30.06.21 28-122600.CROPS
GA No. 694893 SENSOTRA - Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950-2020 dr. R. Muršič 01.05.17-31.12.21 28-122600.SENSOTRA
GA. 772835 NEWBIE - New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture dr. I. Potočnik Slavič 01.01.18-31.12.21 28-122600.NEWBIE
GA No 825671 SoNAR-Global: COVID-19 Vulnerability Assessment, Community Engagement and Scale-up in Europe dr. U. Lipovec-Čebron 01.07.20-31.12.21

28-122600.SONARGLOBAL

894257 - WeCanIt We Can Do It! Women’s labour market participation in the maritime sector in the Upper Adriatic after the two World Wars in an intersectional perspective dr. M. Verginella 01.04.20-31.03.22 28-122601.WECANDOIT
No. 823782 SSHOC SSHOC - Social Sciences & Humanities Open Cloud dr. D. Fišer 01.01.19-30.04.22 28-122600.SSHOC
898740 - WiseWomen Wise Women: Beliefs and Networks of Female Spiritual Figures in Central European Vernacular Religion dr. M. Mencej 04.05.20-03.05.22 28-122601.WISEWOMEN
GA No. 742683 EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region/ Povojne tranzicije v perspektivi spola: primer severovzhodnega jadranskega prostora dr. M. Verginella 01.12.17-30.11.22 28-122600.EIRENE
GA No. 824536 GEARING ROLES - Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES dr. M. Antić Gaber 01.01.19-31.12.22 28-122600.GEARINGROLES
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element
GA No. 821827 VERBUM SAT - Developing forensic statement analysis standards to fight CAE: A victim centered approach dr. Z. Kobe 01.04.19-31.08.21 28-122620.VERBUM_SAT
No INEA/CEF/ICT/A2019/1931839 PAGODE - Europeana China dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.04.20-30.09.21 28-122602.PAGODE
EP 08/2020-2021 Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2020-2021 dr. A. Maček 01.10.20-30.09.21 28-122602.QAEMCI20-21
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element
5442/138/2016/62 OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine dr. L. Marjanovič Umek 04.11.16-30.06.22 28-122610.OBJEM
Pogodba št. C3330-17-319173 SKUM - Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo dr. R. Kroflič 18.08.17-30.06.22 28-122610.SKUM
5441-1-2020/11 Sklep Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO dr. V. Gorjanc 01.05.20-31.08.22 28-122610.RSDO
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element
2018-1-DE01-KA203-004272 INTALL: Comparative Studies for Students and Practitioners in Adult Education and Lifelong Learning dr. B. Mikulec 01.09.18-31.08.21 28-122620.INTALL
2018-1-DK01-KA203-047089 CRAFT: Building links between education, research and innovation on the foundation of our shared cultural heritage dr. M. Malešič 01.09.18-31.08.21 podaljšan do 31.12.21 28-122620.CRAFT
2018-1-FR01-KA203-048085 TRAILS: LSP Teacher Training Summer School dr. V. Jurkovič 01.10.18-30.09.20 podaljšan do 31.03.21 28-122620.TRAILS
2019-1-EE01-KA203-051622 HUM@N: Digital Transformation in Humanities dr. M. Krevs 01.11.19-31.12.21 podaljšan do 31.03.22 28-122620.HUM@N
2019-1-PL01-KA203-065101 SYStem: Share Your Soils dr. B. Repe 01.10.19-31.08.22 28-122620.SYSTEM
2019-1-RS01-KA203-000901 HERISTEM: STEM in Heritage Sciences dr. P. Novaković 17.10.19-31.08.22 28-122620.HERISTEM
612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA SocialB: Social Business Educational Ecosystems for Sustainability and Growth dr. I. Potočnik Slavič 01.01.20-31.12.22 28-122620.SOCIALB
2020-1-FR01-KA204-080208 BOOMERING: Breaking fake news by critical thinking dr. K. Jeznik 15.09.20-14.07.23 28-122620.BOOMERING
2020-1-ES01-KA203-083220 AccessCULT: Innovative higher education teaching contents for achieving sustainable ACCESSibility of CULTural heritage for ALL dr. J. Hudales 01.09.20-28.01.23 28-122620.ACCESSCULT
2020-1-BE02-KA203-074742 PRACOMUL: Pragmatic competence from a multilingual perspective dr. B. Pihler Ciglič 01.09.20-31.08.23 28-122620.PRACOMUL
2020-1-DE01-KA203-005687 LSP.TEOC-Pro: LSP Teacher Education Online Course for Professional Development dr. V. Jurkovič 01.09.20-31.08.23 28-122620.LSP.TEOC-PRO
2020-1-DE02-KA204-007747 StaR/UrbS: Urban Spaces. A European cultural history between 1918 and 1939 as a multilingual and variable film construction kit. dr. I. Selišnik 01.09.20-31.08.23 28-122620.STAR-URBS
2020-1-IE02-KA203-000758 IPEDU: Introducing Intellectual Property Education for Lifelong Learning and the Knowledge Economy. dr. P. Vilar 01.09.20-31.08.23 28-122620.IPEDU
2020-1-ES01-KA203-082579 EFFORT: Towards a European framework of reference for translation dr. N. Kocijančič Pokorn 01.09.20-31.08.23 28-122620.EFFORT
618793-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP The HAPPY Project: Qualitative research methodology in Higher education teaching APProaches for sustainabilitY and well-being in Bhutan dr. R. Muršič 15.01.21-14.01.24 28-122620.HAPPY
2020-1-DE01-KA226-HE-005763 CSI: CustomDigiTeach: Creating social impact through customized digital teaching formats dr. V. Zavratnik 01.06.21-31.05.23 28-122620.CSI
Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element
WUSTL I Connectome Coordination Facility - Razvoj Qu/Nex orodja za podporo projektom (Human Connectome Project) dr. G. Repovš 01.09.19-31.03.21 28-122630.WUSTL
RG004-U-17 Modern and Contemporary Taiwanese Philosophy dr. J. Rošker 01.07.18-30.06.22 28-122630.MODERN
CELSA 2019 - Potočnik Slavič Analysis of the supportive environment of new entrants in farming dr. I. Potočnik Slavič 01.10.20-30.09.22 28-122740.RCUL-CEL-IPS
EUKI 2019 - Katja Vintar Mally ClimAware dr. K. Vintar Mally 01.07.20-31.12.22 28-122630.CLIMAWARE
SAVaNT Systematicity and Variation in Word Structure Processing Across Languages: a Neuro-Typology approach (SAVaNT) dr. C. Manouilidou 01.03.21-31.08.2024 28-122630.SAVANT
005-1/2020 Theatre and Art in and out of Venice 1700-1750 (TheArtVen) dr. E. Lucchese 01.04.21-31.03.2022 28-122740.RSUL-THEARTVEN

Tržni projekti

Šifra Naslov Vodja Trajanje PPS element Naročnik
2020-002 naročilnica Mestni toplotni otok v MOL  dr. B. Lampič 01.12.20-28.02.21 28-122720.TOPLOT.OTOK ENVIRODUAL d.o.o., MOL
2550-20-340120 Izdelava baze potencialno onesnaženih območij skupaj z aplikacijo za njihov prostorski zajem dr. B. Lampič 07.10.20-07.06.21 28-122710.ONESNAŽENAPO Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
2430-18-100067 Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah dr. T. Resnik Planinc 12.12.18-31.07.21 28-122720.TRAJNOST.MOB Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)
1612-4/2019/249 Program NEON – Varni brez nasilja dr. T. Pirc 13.03.20-15.11.22 28-122710.NEON Ministrstvo za zdravje (MZ)
3340-20-098006 Nadgradnja spletnega portala Jezikovna Slovenija »JR-promocija SJ-2020–2021« dr. M. Stabej 03.11.20-31.10.21 28-122710.JEZIKOVNASO Ministrstvo za kulturo (MK)
730848, 739065 Strokovno svetovanje za projekt B-AIR dr. R. Muršič 23.10.20-31.12.21 28-122720.B-AIR RTVSLO
CLARIN ERIC 2 CLARIN ERIC - Secondment Agreement Jakob Lenardič dr. J. Lenardič 01.01.21-30.06.21 28-122630.CLARIN2 CLARIN ERIC, Utrecht University
804-3/2021-1 Hišni arhivi Zgornjesavske doline dr. J. Mlinar 01.01.21-31.12.2021 28-122720.HIŠNI.ARHIVI Občina Kranjska Gora
800-4/2020-91 Priprava elaborata preveritve in vsebinske nadgradnje obstoječe baze in aplikacije prikritih vojnih grobišč; vsebinska dopolnitev in ureditev podatkov ter terenska preveritev in dokumentiranje dr. B. Lampič 15.07.20-15.10.21 28-122710.GROBIŠČA Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  (MGRT); Ministrstvo za obrambo (MORS)
117/21 naročilnica  PILOT MOP - POMOČ PRI ŠTUDIJI ZA VZPOSTAVITEV EVIDENCE RAZVREDNOTENIH OBMOČIJ IN PREVZEM V ESZ dr. B. Lampič 10.05.21-31.12.22 28-122730.RAZVREDNOTENA Geodetski inštitut Slovenije
Ponudba: 804-2/2021-3 Priprava strokovnega predloga in utemeljitve za opredelitev kmetijskih in gozdarskih zadrug posebnega pomena za podeželje dr. B. Lampič 04.03.21-31.05.21 28-122710.ZADRUGE Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
450-1/2021-55  Analiza naplavin in sedimenta na Radenskem polju - Ugotavljanje debeline aluvialnih ilovnatih naplavin in granulometrija sedimenta na Radenskem polju dr. U. Stepišnik 15.09.21-15.11.21 28-122730.RADENSKO-POLJE Zavod za turizem in promocijo "Turizem Grosuplje" OE Krajinski park Radensko polje

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi