Predstavitev programov – 1. stopnja

Prvostopenjski študijski programi (ne glede na smer študija) trajajo 3 leta (6 semestrov) in skupno obsegajo 180 kreditnih točk po sistemu ECTS (Evropski sistem za prenos in zbiranje kreditnih točk), pri čemer je pri dvopredmetnih študijskih programih oziroma smereh nujna povezava z drugim dvopredmetnim študijskim programom oziroma dvopredmetno smerjo.

Po zaključenem prvostopenjskem študiju lahko študenti v okviru Filozofske fakultete nadaljujejo izobraževanje na ustreznih drugostopenjskih programih ali ob opravljenih diferencialnih izpitih tudi na študijskih programih sorodnih področij.

Zloženka s prvostopenjskimi študijskimi programi, roki za prijavo na razpis za vpis ter kontakti za dodatne informacije, je na voljo tukaj.

Več o povezovanju dvopredmetnih študijskih programov in smeri je na voljo tukaj.

Kandidati, ki želijo študirati na prvostopenjskih dvopredmetnih študijskih programih/smereh Filozofske fakultete (FF) si lahko kot drugi študijski program izberejo tudi prvostopenjski dvopredmetni študijski program Teološki študiji, ki ga izvaja Teološka fakulteta. Več informacij o programu Teološke fakultete je na voljo tukaj, o postopku prijave, vpisu in napredovanju ter zaključku študija pa tukaj.

V brošuri prvostopenjskih študijskih programov, ki si jo lahko ogledate tukaj, so zbrane informacije o kompetencah, znanjih in spretnostih ter strokovnem naslovu, ki ga diplomanti pridobijo na posameznem študijskem programu oziroma smeri. Opisane so tudi zaposlitvene možnosti ter možnosti nadaljevanja izobraževanja na drugi stopnji (magistrskem študiju) v okviru Filozofske fakultete.

Predstavitev študijskih programov na prvi stopnji – študijsko leto 2024/2025

ŠTUDIJSKI PROGRAMSMERODDELEK 

ANGLISTIKA 

Anglistika – enopredmetna smer

Anglistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO 

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Latinska filologija

Grška filologija

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO 

ARHEOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO 

AZIJSKE ŠTUDIJE

Sinologija – enopredmetna smer

Sinologija – dvopredmetna smer

Japonologija – enopredmetna smer

Japonologija – dvopredmetna smer

Koreanistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE 

BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

Bibliotekarstvo in informatika – enopredmetna smer

Bibliotekarstvo in informatika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO 

ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA SLAVISTIKO 

ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA

Etnologija in kulturna antropologija – enopredmetna smer

Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO 

FILOZOFIJA

Filozofija – enopredmetna smer

Filozofija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA FILOZOFIJO 

FRANCISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI 

GEOGRAFIJA

Geografija – enopredmetna smer

Geografija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO 

GERMANISTIKA

Germanistika – enopredmetna smer

Germanistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO 

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO 

ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI 

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA SLAVISTIKO 

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO 

MUZIKOLOGIJA

Muzikologija – enopredmetna smer

Muzikologija – dvopredmetna smer 

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO 

PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 

PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO 

POLONISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA SLAVISTIKO 

PORTUGALSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI 

PREVAJALSTVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slovenščina - angleščina -  francoščina – enopredmetna smer

slovenščina –angleščina - italijanščina – enopredmetna smer

slovenščina – angleščina – nemščina – enopredmetna smer

slovenščina– angleščina – dvopredmetna smer*  

slovenščina – francoščina –  dvopredmetna smer* 

slovenščina – italijanščina – dvopredmetna smer* 

slovenščina-nemščina – dvopredmetna smer* 

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO 

PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna smer

Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO 

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE 

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA SLAVISTIKO 

PSIHOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO 

RUSISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA SLAVISTIKO 

SLOVAKISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA SLAVISTIKO 

SLOVENISTIKA

Slovenistika – enopredmetna smer

Slovenistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO 

SOCIOLOGIJA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO 

SOCIOLOGIJA KULTURE, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO 

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE 

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI 

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer

Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO 

ZGODOVINA

Zgodovina – enopredmetna smer

Zgodovina – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ZGODOVINO 

 * Dvopredmetne smeri Prevajalstva ne predvidevajo medsebojnega povezovanja. Podrobnejše informacije o možnostih povezovanja so objavljene na tukaj.    

 

Arhiv predstavitvenih zbornikov

ŠTUDIJSKI PROGRAM

SMER

ODDELEK

 

ANGLISTIKA 

Anglistika – enopredmetna smer

Anglistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO

 

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Latinska filologija

Grška filologija

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

 

ARHEOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO

 

AZIJSKE ŠTUDIJE

Sinologija – enopredmetna smer

Sinologija – dvopredmetna smer

Japonologija – enopredmetna smer

Japonologija – dvopredmetna smer

Koreanistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE

 

BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

Bibliotekarstvo in informatika – enopredmetna smer

Bibliotekarstvo in informatika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

 

ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA

Etnologija in kulturna antropologija – enopredmetna smer

Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

 

FILOZOFIJA

Filozofija – enopredmetna smer

Filozofija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA FILOZOFIJO

 

FRANCISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

 

GEOGRAFIJA

Geografija – enopredmetna smer

Geografija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

 

GERMANISTIKA

Germanistika – enopredmetna smer

Germanistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

 

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

 

ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

 

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

 

MUZIKOLOGIJA

Muzikologija – enopredmetna smer

Muzikologija – dvopredmetna smer 

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO

 

PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

 

PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

POLONISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

PORTUGALSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

 

PREVAJALSTVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slovenščina - angleščina -  francoščina – enopredmetna smer

slovenščina –angleščina - italijanščina – enopredmetna smer

slovenščina – angleščina – nemščina – enopredmetna smer

slovenščina– angleščina – dvopredmetna smer*  

slovenščina – francoščina –  dvopredmetna smer* 

slovenščina – italijanščina – dvopredmetna smer* 

slovenščina-nemščina – dvopredmetna smer* 

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

 

PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna smer

Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

 

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

 

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

PSIHOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO

 

RUSISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

SLOVAKISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

SLOVENISTIKA

Slovenistika – enopredmetna smer

Slovenistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

 

SOCIOLOGIJA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

 

SOCIOLOGIJA KULTURE, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

 

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer

Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

 

ZGODOVINA

Zgodovina – enopredmetna smer

Zgodovina – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ZGODOVINO

 

 * Dvopredmetne smeri Prevajalstva ne predvidevajo medsebojnega povezovanja. Podrobnejše informacije o možnostih povezovanja so objavljene na tukaj.    

Zloženka s prvostopenjskimi študijskimi programi, roki za prijavo na razpis za vpis ter kontakti za dodatne informacije, je na voljo tukaj.

ŠTUDIJSKI PROGRAM

SMER

ODDELEK

 

ANGLISTIKA 

Anglistika – enopredmetna smer

Anglistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO

 

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Latinska filologija

Grška filologija

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

 

ARHEOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO

 

AZIJSKE ŠTUDIJE

Sinologija – enopredmetna smer

Sinologija – dvopredmetna smer

Japonologija – enopredmetna smer

Japonologija – dvopredmetna smer

Koreanistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE

 

BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

Bibliotekarstvo in informatika – enopredmetna smer

Bibliotekarstvo in informatika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

 

ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA

Etnologija in kulturna antropologija – enopredmetna smer

Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

 

FILOZOFIJA

Filozofija – enopredmetna smer

Filozofija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA FILOZOFIJO

 

FRANCISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

 

GEOGRAFIJA

Geografija – enopredmetna smer

Geografija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

 

GERMANISTIKA

Germanistika – enopredmetna smer

Germanistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

 

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

 

ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

 

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

 

MUZIKOLOGIJA

Muzikologija – enopredmetna smer

Muzikologija – dvopredmetna smer 

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO

 

PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

 

PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

POLONISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

PORTUGALSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

 

PREVAJALSTVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slovenščina - angleščina -  francoščina – enopredmetna smer

slovenščina –angleščina - italijanščina – enopredmetna smer

slovenščina – angleščina – nemščina – enopredmetna smer

slovenščina– angleščina – dvopredmetna smer*  

slovenščina – francoščina –  dvopredmetna smer* 

slovenščina – italijanščina – dvopredmetna smer* 

slovenščina-nemščina – dvopredmetna smer* 

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

 

PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna smer

Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

 

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

 

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

PSIHOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO

 

RUSISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

SLOVAKISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

SLOVENISTIKA

Slovenistika – enopredmetna smer

Slovenistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

 

SOCIOLOGIJA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

 

SOCIOLOGIJA KULTURE, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

 

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer

Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

 

ZGODOVINA

Zgodovina – enopredmetna smer

Zgodovina – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ZGODOVINO

 

 * Dvopredmetne smeri Prevajalstva ne predvidevajo medsebojnega povezovanja. Podrobnejše informacije o možnostih povezovanja so objavljene na tukaj.

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM

SMER

ODDELEK

ANGLISTIKA 

Anglistika – enopredmetna smer

Anglistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO

ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI

Latinska filologija

Grška filologija

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

ARHEOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ARHEOLOGIJO

AZIJSKE ŠTUDIJE

Sinologija – enopredmetna smer

Sinologija – dvopredmetna smer

Japonologija – enopredmetna smer

Japonologija – dvopredmetna smer

Koreanistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA AZIJSKE ŠTUDIJE

BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA

Bibliotekarstvo in informatika – enopredmetna smer

Bibliotekarstvo in informatika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST IN KNJIGARSTVO

ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA

Etnologija in kulturna antropologija – enopredmetna smer

Etnologija in kulturna antropologija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

FILOZOFIJA

Filozofija – enopredmetna smer

Filozofija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA FILOZOFIJO

FRANCISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

GEOGRAFIJA

Geografija – enopredmetna smer

Geografija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

GERMANISTIKA

Germanistika – enopredmetna smer

Germanistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN SKANDINAVISTIKO

GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA KLASIČNO FILOLOGIJO

MUZIKOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA MUZIKOLOGIJO

PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO

PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

POLONISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

 

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

PREVAJALSTVO, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Usmeritev slovenščina – angleščina – nemščina

Usmeritev slovenščina – -angleščina – francoščina

Usmeritev slovenščina – angleščina – italijanščina

ODDELEK ZA PREVAJALSTVO

PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

Primerjalna književnost in literarna teorija – enopredmetna smer

Primerjalna književnost in literarna teorija – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

PSIHOLOGIJA, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO

RUSISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SLAVISTIKO

SLOVAKISTIKA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

SLOVENISTIKA

Slovenistika – enopredmetna smer

Slovenistika – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA SLOVENISTIKO

SOCIOLOGIJA, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

SOCIOLOGIJA KULTURE, ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE

ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST, DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM

 

ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

UMETNOSTNA ZGODOVINA

Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer

Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA UMETNOSTNO ZGODOVINO

ZGODOVINA

Zgodovina – enopredmetna smer

Zgodovina – dvopredmetna smer

ODDELEK ZA ZGODOVINO

 

Študijski programi na prvi stopnji

Enopredmetni

Dvopredmetni

Kandidati, ki želijo študirati na prvostopenjskih dvopredmetnih študijskih programih/smereh Filozofske fakultete (FF) si lahko kot drugi študijski program izberejo tudi prvostopenjski dvodisciplinarni študijski program Teološki študiji, ki ga izvaja Teološka fakulteta. Več informacij o programu Teološke fakultete je na voljo tukaj, o postopku prijave, vpisu in napredovanju ter zaključku študija pa tukaj.