Dostopnost

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča www.ff.uni-lj.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.ff.uni-lj.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • poudarjen fokus,
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • »aria-label« oznake na ravni kode za naslove in povezave (omogoča enostavnejše pregledovanje strani z bralniki),
 • možnost preklopa na visokokontrastni način,
 • enostavna dostopnost do vsebinskih blokov s klikom,
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.ff.uni-lj.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Spletišče www.ff.uni-lj.si ni v celoti skladno z zahtevanim standardom Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, raven dostopnosti AA, ker bi ureditev spodaj navedenih izjem po samooceni predstavljala nesorazmerno breme (Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, 6. člen).

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.ff.uni-lj.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne tabele s podatki,
 • fotografije, video posnetki in različni grafični elementi niso opremljeni z nadomestnim besedilom.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletišču Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, lahko uporabniki dobijo:

 • na telefonski številki 01 2411 000,
 • preko elektronskega naslova info@ff.uni-lj.si,
 • osebno na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.ff.uni-lj.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Aškerčeva cesta 2
1000 Ljubljana
Slovenija

info@ff.uni-lj.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID), po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
Slovenija

gp.irsid@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 5. julija 2022 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 20. aprila 2023.