Odlični v znanosti

Prejemniki in prejemnice nagrade Odlični v znanosti s Filozofske fakultete

Odlični v znanosti

Odlični v znanosti je projekt ARRS, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga opravijo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved. Izbrani dosežki so vsako jesen v obliki kratkih poljudnih predavanj predstavljeni na javnosti dostopnih dogodkih.

Svanibor Pettan: Aplikativna etnomuzikologija v treh knjigah in desetih slikah

Uroš Košir, Matija Črešnar, Dimitrij MlekužRediscovering the Great War: Archaeology and Enduring Legacies on the Soča and Eastern Fronts

Leon Stefanija: Sizifovsko lépo: portret Uroša Rojka 

Roman Kuhar: Monografija Anti-gender Campaigns in Europe: Moblization against Equality 

Najodličnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2018

3. decembra 2018 so na Univerzi v Ljubljani predstavili najodličnejše raziskovalne dosežke v letu 2018. Pri izboru najodličnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2018 je delovna skupina, ki jo je imenovala Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani, upoštevala predvsem mednarodno odmevnost, izkazano s citati in vplivnostjo revije, kjer je bilo delo objavljeno. Na izbor sta vplivala tudi zaključena celota dosežka, zanimiva za širšo strokovno in splošno javnost, ter koristnost uporabe. Med najodličnejšimi raziskovalnimi dosežki v letu 2018 je tudi Slovar sopomenk sodobne slovenščine. 

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je rezultat razvojno-raziskovalnega projekta, ki je ponudil napredno digitalno slovarsko spletno aplikacijo in odprto dostopno bazo podatkov: Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Njegovi avtorji so raziskovalci s Filozofske fakultete ter s Fakultete za računalništvo in informatiko UL (doc. dr. Simon Krek, asist. dr. Adam Cyprian Laskowski, prof. dr. Marko Robnik Šikonja, zn. sod. dr. Iztok Kosem, zn. sod. dr. Špela Arhar Holdt, doc. dr. Apolonija Gantar, asist. Jaka Čibej, prof. dr. Vojko Gorjanc, asist. mag. Bojan Klemenc, asist. dr. Kaja Dobrovoljc).

Sašo Jerše: Pod varstvom in v zavetju cesarstva - Kulturna zgodovina politike notranjeavstrijskih dežel v 16. stoletju

Matija Svetina: Problem večopravilnosti pri vožnji avtomobila

Jurij Simoniti: Monografija The untruth of reality