Drugi tečaji

Drugi tečaji in delavnice

Seminar, s katerim nagovarjamo vse, ki jih zanimata beseda in likovni jezik, vse, ki so ljubitelji stripa ali bi radi o njem izvedeli kaj več: vabimo učitelje in vzgojitelje, starše in bibliotekarje, likovnike in jezikoslovce, tiste, ki raziskujete ali poučujete književnost, da se nam pridružite 20. maja 2023 na Filozofski fakulteti. O stripu bodo govorili tisti, ki se z njim veliko ukvarjajo: avtor in prevajalec Boštjan Gorenc - Pižama, striparja Ciril Horjak in David Krančan ter kritičarka in sodelavka Stripburgerja Katja Štesl. V zaključnem delu si boste kot prvi lahko ogledali nekaj intervjujev z znanimi  slovenskimi striparji, ki so jih posneli sodelujoči študenti pri projektu Slovenski strip v sliki, besedi in slovarju, izbranem v okviru razpisa Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023, sofinanciranega s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Izvajalci: Boštjan Gorenc – Pižama, Ciril Horjak, David Krančan, Katja Štesl
Termin: 20. 5. 2023 (skupaj 8 pedagoških ur)
Urnik:

9.00-12.05 Boštjan Gorenc in Ciril Horjak: Jezik stripa

13.30-15.00 Katja Štesl in David Krančan: Raz-dva-strip (Nemi strip)

15.05-16.35 Študenti UL: Slovenski strip v sliki, slovarju in besedi

Izvedba: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana

Kotizacija: 30 evrov z vključenim DDV-jem

Rok za prijavo: 17. 5. 2023

Način prijave: prek spletnega obrazca na povezavi.

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu petra.teslic@ff.uni-lj.si in tel. št. 01/241 14 46.

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Z oddajo prijavnice sklepate pogodbo na daljavo (prvi odstavek 128. člena Zakona o varstvu potrošnikov) z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (tel. št.: 01/241-10-46, e-naslov: cpi@ff.uni-lj.si). Seminar predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, kar izključuje pravico potrošnika, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Organizator kljub temu sprejema odjave od seminarja, in sicer pod naslednjimi pogoji: 1) odjava mora biti podana najkasneje do 18. 5. 2023 na e-naslov petra.teslic@ff.uni-lj.si; 2) za odjavo ni treba navesti razloga; 3) če se na seminar prijavite po tem datumu, se ne morete več odjaviti; 4) če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih seminarja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v prostorih fakultete upoštevali vse morebitne ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19.

Na tečaju bodo obravnavane naslednje vsebine: ton, zven in šum; notni zapis: črtovje in pomožne črte, tonski sistem, notni ključi, kromatično zvišani in znižani osnovni toni; ritmična gibanja: notne vrednosti in pavze, punktiranje, ligatura, binarna delitev in drugačne delitve notnih vrednosti, različni ritmični odnosi med glasovi (izoritmika, nasprotna, dopolnjujoča ritmika); ritmične posebnosti: sinkopa, hemiola, poliritmika; glasbena metrika: poudarjene in nepoudarjene dobe, takt, predtakt, taktovski načini, menjava taktovskega načina, polimetrika, metrično svobodna glasba; tempo, agogika; intervali: čisti, veliki in mali, zvečani in zmanjšani, obrnitve intervalov, konsonančni in disonančni intervali, diatonični, kromatični, enharmonični intervali; lestvice: tetrakord, durova in molove lestvice, stopnje v lestvicah, predznaki v začetku notnega črtovja, kvintni krog, vzporedni tonovski načini, kromatična lestvica, pentatonika, celotonska lestvica, cerkveni modusi, ljudske in umetne lestvice; akordi: trizvoki v vseh obrnitvah in mnogostranost, četverozvoki v vseh obrnitvah in mnogostranost, akordi iz petih ali več tonov, kvintakord z dodano seksto, enharmonija in alteracije ter alikvotni toni.

Izvajalka: doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar
Termin: od 27. 2. do 9. 3. 2023 (skupaj 16 pedagoških ur)
Urnik:

Dan

Ura

Predavanje

ponedeljek, 27. 2. 2023                

16.30–19.45

Osnove teorije glasbe 1

četrtek, 2. 3. 2023                          

16.30–19.45

Osnove teorije glasbe 2

ponedeljek, 6. 3. 2023                  

16.30–19.45

Osnove teorije glasbe 3

četrtek, 9. 3. 2023                          

16.30–19.45

Osnove teorije glasbe 4

Izvedba: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana
Kotizacija: 179 evrov z vključenim DDV-jem
Rok za prijavo: 24. 2. 2023
Način prijave: prek spletnega obrazca na povezavi.

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu tajnistvo.muzikologije@ff.uni-lj.si in tel. št. 01/241 14 40. 

SPLOŠNI POGOJI

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Z oddajo prijavnice sklepate pogodbo na daljavo (prvi odstavek 128. člena Zakona o varstvu potrošnikov) z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (tel. št.: 01/241-10-46, e-naslov: tecaji@ff.uni-lj.si). Tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, kar izključuje pravico potrošnika, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Organizator kljub temu sprejema odjave od tečaja, in sicer pod naslednjimi pogoji: 1) za tečaj Osnove teorije glasbe mora biti odjava podana najkasneje do 24. 2. 2023 na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si, za tečaj Osnove glasbenega stavka in uvod v glasbeno umetnost pa mora biti odjava podana do 10. 3. 2023; 2) za odjavo ni treba navesti razloga; 3) če se na tečaj prijavite po tem datumu, se ne morete več odjaviti, saj je to skrajni rok za dokončno oblikovanje skupin; 4) če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v prostorih fakultete upoštevali vse morebitne ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19.

Tečaj, v obsegu 28 pedagoških ur, je razdeljen na tri tematske sklope:

Harmonija (14 ur) doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar

Udeleženci in udeleženke spoznajo osnove harmonije. Seznanijo se s tonalnimi funkcijami in njihovimi odnosi, z osnovami postavljanja in povezovanja kvintakordov ter obratov kvintakordov v štiriglasni harmonski stavek. Na osnovi principov in pravil harmonije strogega stavka rešujejo vaje na dano basovo melodijo.

Kontrapunkt (7 ur) doc. dr. Nejc Sukljan

Na tečaju se bodo udeleženci in udeleženke seznanili z osnovami vodenja glasov v dvoglasju. Spoznali bodo sistem modusov, pravila za oblikovanje melodije in izdelavo kontrapunktskih vaj v vseh vrstah kontrapunkta (1 : 1, 1 : 2, sinkopirani kontrapunkt, 1 : 4).

Uvod v glasbeno umetnost (7 ur) prof. dr. Gregor Pompe

Spoznavanje z osrednjimi domačimi in tujimi glasbenimi institucijami, spoznavanje z vpetostjo glasbe v družbeni sistem, različne funkcije glasbe in posledično žanrska razplastenost glasbe. Odnos med produkcijo, posredovanjem in recepcijo glasbe. Osnove zgodovinskega pogleda na glasbo. Udeleženci in udeleženke se prek izbranih tem seznanijo z delovanjem sistema glasbene kulture v ožji okolici in širšem mednarodnem prostoru, prejmejo osnovna znanja iz vprašanj sociologije glasbe ter se seznanijo tudi z zgodovinskimi vidiki obravnavanih vprašanj, v katera so položeni primeri iz glasbene zgodovine in aktualnega trenutka.

Izvajalci: doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar, doc. dr. Nejc Sukljan, prof. dr. Gregor Pompe

Termin: od 13. 3. do 13. 4. 2023 (skupaj 28 pedagoških ur)

Dan

Ura

Predavanje

ponedeljek, 13. 3. 2023

16.30–17.15

Kontrapunkt

17.30–19.00

Harmonija

četrtek, 16. 3. 2023

16.30–19.45

Uvod v glasbeno umetnost

ponedeljek, 20. 3. 2023

16.30–17.15

Kontrapunkt

17.30–19.00

Harmonija

četrtek, 23. 3. 2023

16.30–19.00

Uvod v glasbeno umetnost

ponedeljek, 27. 3. 2023

16.30–17.15

Kontrapunkt

17.30–19.00

Harmonija

četrtek, 30. 3. 2023

16.30–17.15

Kontrapunkt

17.30–19.00

Harmonija

ponedeljek, 3. 4. 2023

16.30–17.15

Kontrapunkt

17.30–19.00

Harmonija

četrtek, 6. 4. 2023

16.30–17.15

Kontrapunkt

17.30–19.00

Harmonija

četrtek, 13. 4. 2023

16.30–17.15

Kontrapunkt

17.30–19.00

Harmonija

Izvedba: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana
Kotizacija: 339 evrov z vključenim DDV-jem
Rok za prijavo: 10. 3. 2023
Način prijave: prek spletnega obrazca na povezavi

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu tecaji@ff.uni-lj.si in tel. št. 01/241 10 46. 

SPLOŠNI POGOJI

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Z oddajo prijavnice sklepate pogodbo na daljavo (prvi odstavek 128. člena Zakona o varstvu potrošnikov) z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (tel. št.: 01/241-10-46, e-naslov: tecaji@ff.uni-lj.si). Tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, kar izključuje pravico potrošnika, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Organizator kljub temu sprejema odjave od tečaja, in sicer pod naslednjimi pogoji: 1) za tečaj Osnove teorije glasbe mora biti odjava podana najkasneje do 24. 2. 2023 na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si, za tečaj Osnove glasbenega stavka in uvod v glasbeno umetnost pa mora biti odjava podana do 10. 3. 2023; 2) za odjavo ni treba navesti razloga; 3) če se na tečaj prijavite po tem datumu, se ne morete več odjaviti, saj je to skrajni rok za dokončno oblikovanje skupin; 4) če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v prostorih fakultete upoštevali vse morebitne ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19.

Na petdnevnem tečaju bodo obravnavane osnove teorije glasbe:

Ton, zven in šum; notni zapis: črtovje in pomožne črte, tonski sistem, notni ključi, kromatično zvišani in znižani osnovni toni; ritmična gibanja: notne vrednosti in pavze, punktiranje, ligatura, binarna in drugačne delitve notnih vrednosti, različni ritmični odnosi med glasovi (izoritmika, nasprotna, dopolnjujoča ritmika); ritmične posebnosti: sinkopa, hemiola, poliritmika; glasbena metrika: poudarjene in nepoudarjene dobe, takt, predtakt, taktovski načini, menjava taktovskega načina, polimetrika, metrično svobodna glasba; tempo, agogika; intervali: čisti, veliki in mali, zvečani in zmanjšani, obrnitve intervalov, konsonančni in disonančni intervali, diatonični, kromatični, enharmonični intervali; lestvice: tetrakord, durova in molove lestvice, stopnje v lestvicah, predznaki v začetku notnega črtovja, kvintni krog, vzporedni tonovski načini, kromatična lestvica, penatatonika, celotonska lestvica, cerkveni modusi, ljudske in umetne lestvice; akordi: trizvoki v vseh obrnitvah in mnogostranost, četverozvoki v vseh obrnitvah in mnogostranost, akordi iz petih ali več tonov, kvintakord z dodano seksto, enharmonija in alteracije in alikvotni toni.

Izvajalka: doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar
Termin: od 3. 10. do 7. 10. 2022 (skupaj 16 pedagoških ur)
Urnik:

Dan

Ura

ponedeljek, 3. 10. 2022

10.00–13.00

sreda, 5. 10. 2022

13.00–16.00

četrtek, 6. 10. 2022

8.00–11.00

petek, 7. 10. 2022

10.00–13.00

Izvedba: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana
Kotizacija: 120 evrov z vključenim DDV-jem
Rok za prijavo: 3. februar 2022 oz. do zapolnitve mest
Način prijave: prek spletnega obrazca na povezavi

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu 

tajnistvo.muzikologije@ff.uni-lj.si in vsak dan od 11.00 do 13.00 na tel. št. 01/241 14 40.  

SPLOŠNI POGOJI

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo. Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, zato nimate pravice, da v 14 dneh od pogodbe odstopite brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov). Odjave kljub temu sprejemamo, vendar najkasneje do 3. 10. 2022 na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. Če se na tečaj prijavite po tem datumu, odjav ne sprejemamo. Če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v primeru izvedbe tečaja v prostorih fakultete upoštevali vse ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19. Če bi bili zaradi množičnega pojava nalezljive bolezni (npr. covid-19) sprejeti omejevalni ukrepi, ki bi lahko otežili ali onemogočili izvedbo tečaja na fakulteti, si pridržujemo pravico, da tečaj v celoti izvedemo na daljavo (prek videokonferenc). Udeleženke in udeleženci bodo o takšnem načinu izvedbe obveščeni takoj, ko bi prišlo do navedenih okoliščin. Zaradi drugačnega načina izvedbe udeleženke in udeleženci niso upravičeni odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanja že plačane kotizacije. Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati tudi na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdiopovezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).

IZVAJALKA: lekt. dr. Cvetka Sokolov

TRAJANJE: 15 ur (na štirih srečanjih):

 • ponedeljek, 17. 5. 2021, od 10.00 do 13.15,
 • torek, 18. 5. 2021, od 16.00 do 19.15,
 • ponedeljek, 24. 5. 2021, od 10.00 do 13.15,
 • torek, 25. 5. 2021, od 16.00 do 18.30.

Delavnica vključuje tudi delo doma: naloge za razvijanje določenih vidikov javnega nastopanja in pripravo kratkega javnega nastopa.

NAČIN IZVEDBE: spletna izvedba na daljavo (s pomočjo videokonferenčnega sistema ZOOM).

KOTIZACIJA: 215 evrov z vključenim DDV-jem.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki so večkrat soočeni z izzivom nastopanja v angleščini kot tujem jeziku. V teoretičnem delu se boste seznanili z osnovnimi značilnostmi javnega govora in nastopanja. Predstavljeni bodo različni načini in možnosti priprave prepričljive, učinkovite in zanimive javne predstavitve v angleškem jeziku.

Na srečanjih, ki bodo prilagojena spletnemu okolju, bo izvajalka teoretične vidike povezala s prakso v obliki:

 • govornih vaj v manjših skupinah na enostavne, sugerirane teme (priprava, govor, povratna informacija v skupinicah, analiza opravljenih vaj v celotni skupini),
 • vaj za posamezne vidike govornega nastopa (kako začeti, tehnike za stik s publiko, tehnike za poudarjanje pomembnih informacij itn.),
 • povzetek bistvenih poudarkov, obravnavanih na prvih srečanjih,
 • analiza videoposnetka govornega nastopa v angleščini (po danih kriterijih),
 • desetminutna v naprej pripravljena predstavitev v angleščini  s strokovnega področja udeleženca oz. udeleženke,
 • razčlenjevanje nastopa in pogovor o dobrih plateh in o vidikih, ki bi jih bilo treba izboljšati.

Udeleženci in udeleženke bodo v diskusiji lahko sodelovali v angleščini ali slovenščini.

Udeleženci in udeleženke bodo v primeru vsaj 70% udeležbe, sodelovanja, opravljenih nalog in nastopa prejeli potrdilo o udeležbi.

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE: na povezavi

ROK ZA PRIJAVO: ponedeljek, 10. maj, oz. do zapolnitve prostih mest.

Zaradi izrazito praktične in aktivne narave dela je število udeležencev in udeleženk omejeno na 12.

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu tecaji@ff.uni-lj.si in tel. št. 01/241 10 47.   

Delavnica bo potekala 12., 16. in 19. februarja 2021 v skupnem obsegu 12 pedagoških ur.

Dr. Noah Charney, ameriški pisatelj, publicist in umetnostni zgodovinar, avtor svetovnih uspešnic, nominiran za Pulitzerjevo nagrado, bo po nekaj letih premora ponovno izvedel delavnico Writing for Publication: Everything You Need to Know To Become a Successful Author (slov. Pisanje za objavo: vse, kar morate vedeti, da postanete uspešen avtor/uspešna avtorica), tokrat v spletni izvedbi v skupini do 12 udeležencev in udeleženk. V delavnici, ki bo potekala v kombinaciji angleščine in slovenščine, bo predstavil poti do objave v tujih časopisih in pri tujih založbah ter strategije pisanja različnih besedilnih vrst za objavo v angleščini. Delavnica se ne bo posvečala pisanju znanstvenih člankov. 

Izvajalec: dr. Noah Charney

Termin: 12., 16. in 19. 2. 2021, 17.30–20.30

Izvedba: na daljavo prek videokonferenc

Kotizacija: 195 evrov z vključenim DDV-jem

Rok za prijavo: 9. februar 2021 oz. do zapolnitve mest

Način prijave: prek spletnega obrazca na povezavi

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu tecaji@ff.uni-lj.si in tel. št. 01/241 10 47.   

Na tečaju boste spoznali svet gluhih in usvojili veščino komunikacije z njimi. Naučili se boste enoročne abecede in osnov kretenj jezika, ki ga uporabljajo tudi potapljači. V okviru 16-urnega začetnega tečaja boste obravnavali pozdrave, vljudnostne fraze, vprašalnice in posamezne besede. Postali boste suverenejši v komunikaciji ob stiku z gluhimi in naglušnimi. Tečaj bo vodila Sabina Pokovec, certificirana tolmačka za slovenski znakovni jezik in otrok gluhih staršev.

 

Termin: torek, 17.10–18.50
Trajanje: 3. marec–21. april 2020
Cena: 89 evrov z vključenim DDV-jem
Rok prijave: petek, 28. februar 2020
 

Prijava: natisnite PRIJAVNICO, jo izpolnite in podpišite ter pošljite bodisi po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom tečaji bodisi skenirano na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. Na tečaj pa se lahko vpišete tudi osebno, v Centru za pedagoško izobraževanje v 5. nadstropju Filozofske fakultete, soba 508, v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00. Za več informacij smo vam na voljo na tel. št. 01/241 10 47.

 

Tečaj bo potekal v marcu 2020 ob četrtkih od 16.20 do 19.35. Tečaj obsega 16 ur.

Glavni cilj tečaja je krepitev samozavesti govorcev in govork angleščine kot tujega jezika ter zavesti o pomenu uspešnega sporazumevanja, ki ga vse prevečkrat ovira pretirano obremenjevanje z napakami. To pa ne izključuje skrbi za čim pravilnejšo rabo jezika – dotaknili se bomo težav, ki so značilne za večino slovenskih govorcev in govork, udeleženci in udeleženke pa bodo prejeli tudi diskretno individualno povratno informacijo, katere napake delajo pogosto in kako jih lahko odpravijo.

Teme in dejavnosti:

 • poročanje (o aktualnih političnih dogodkih, prebranem članku, dogajanju na konferenci itd.),
 • izmenjava informacij (o dogajanju na sestanku kolektiva, najnovejših izsledkih na določenem raziskovalnem področju, o poklicnih načrtih, projektih ipd.), 
 • debata: priprava in izvedba izmenjave mnenj o kontroverznih temah s poudarkom na zmožnosti vključevanja in predstavljanja nasprotnih argumentov,
 • igre vlog v določenem družbenem kontekstu (npr. sestanek kolektiva, pogovor o kočljivi temi s študenti/kolegi/v družinskem krogu),
 • intervju (z ugledno znanstvenico, predstojnikom, kolegom, uveljavljenim piscem ipd.),
 • spontan odziv na splošno temo,
 • opis slike,
 • pripovedovanje zgodb,
 • vaje iz izgovarjave in intonacije v angleškem jeziku.

Udeleženci in udeleženke bodo hkrati razvijali svoj občutek za izbiro ustreznega registra (formalno/neformalno rabo jezika), bogatili svoj besedni zaklad in osvežili znanje angleške slovnice. Pri vseh zvrsteh ustnega sporočanja bomo pozorni tudi na etični vidik sporazumevanja in pomen spoštovanja sogovornika/sogovornice.

Izvajalki: lekt. dr. Cvetka Sokolov in lekt. mag. Mojca Belak
Kotizacija: 249 evrov z vključenim DDV-jem
Rok za prijavo: 2. marec 2020 oz. do zapolnitve mest
Način prijave: prek spletnega obrazca na povezavi