Angloameriška literarna teorija

Angloameriška literarna teorija

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Blake Jason Frederick

Vsebina

Študentje spoznavajo izhodiščne koncepte in postopke angloameriške literarne teorije. Po uvodu v tradicionalno literarno teorijo v slogu „New Criticism,“ se bomo ukvarjali z drugimi teorijami. Med nje sodijo formalistične ter strukturalne teorije; teorije, ki se osredotočajo na bralca; teorije, ki se osredotočajo na družbeni ter zgodovinski kontekst; in nenazadnje postmodernizem in druge sodobne teorije. Tekom semestra se bomo osredotočili na teorijo v zvezi s specifičnimi literarnimi besedili različnih zvrsti.