Arheologija kovinskih obdobij 1

Arheologija kovinskih obdobij 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Črešnar Matija

Vsebina

Bronasta doba: problematika zgodnjega rudarstva in barvne metalurgije
na področju od Srednje Azije, Bližnjega Vzhoda do Evrope. Zgodovina raziskav. Kronološki sistemi. Kulturni fenomeni – pogrebni običaji,
depoji, poselitvena in naselbinska
problematika, umetnost in religija.
Pregled glavnih kultur na področju srednje in južne Evrope.