Arheologija za javnosti

Arheologija za javnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirkovič Jelka, doc. dr. Vidrih Perko Verena, izr. prof. dr. Gaspari Andrej

Vsebina

Koncepti in vrednote arheološke dediščine. Pomen komunikacije arheoloških vsebin in znanja, pridobljenega z arheološkimi metodami. Razvoj njenega varstva v Evropi in v Sloveniji; sodobno mednarodno pravno varstvo in institucije. Položaj varstva slovenske arheološke dediščine v javnosti. Pomen interpretacije in prezentacije ter sodelovanja z javnostmi za vzpostavljanje učinkovitega varovanja arheoloških najdišč. Načela arheološkega konservatorstva, terminologija, interdisciplinarnost. Ogroženost arheološke dediščine, fizično varstvo (terminologija in definicije), načela in cilji preventivne arheologije. Podatki o arheološki dediščini (evidentiranje, registri, drugo dokumentiranje) in vrednotenje. Arheološki konservatorski ukrepi in posegi. Osnove muzeologije, muzejske komunikacije in muzeografije (principi in zgodovina muzealstva, principi zbiranja, varovanja in hranjenja dediščine). Sodobna načela varovanja dediščine izven muzejev (ekomuzeji, kibernetični muzeji). Študije primerov muzealizacije arheoloških najdišč. Pomen vključevanja sodobne informativne komunikacijske tehnologije pri interpretaciji arheološke dediščine.