Didaktika I

Didaktika I

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Vsebina

I. DIDAKTIKA KOT ZNANSTVENA DISCIPLINA
1. predmet proučevanja didaktike, opredelitev didaktike kot znanstvene discipline
2. didaktične smeri in modeli; didaktične paradigme, koncepti in strategije
3. razmerje med splošno in posebno didaktiko; didaktika in metodika

II. FRAGMENTI IZ ZGODOVINE DIDAKTIČNE MISLI
4. Jan Amos Komensky in Velika didaktika
5. Wilhelm von Humboldt: teorija vzgoje in izobraževanja (»Bildung«)
6. Johann Friedrich Herbart kot utemeljitelj znanstvene didaktike

III. TEMELJNI DIDAKTIČNI KONCEPTI
7. izobraževanje: opredelitev pojma, razmerje med vednostjo in znanjem, izobraževanjem in vzgajanjem, splošnim in poklicnim / strokovnim izobraževanjem
8. problem razmerja med učenjem in poučevanjem
9. pouk: opredelitev, značilnosti, funkcije in vidiki pouka

IV. STRUKTURNI DEJAVNIKI POUKA
10. učitelj: vloga učitelja, polje delovanja, formalne izobrazbene zahteve
11. aktivna vloga učenca pri pouku
12. komunikacija in interakcija pri pouku (med učiteljem in učenci, med učenci)
13. učna vsebina: znanstvenost učne vsebine, sestavine, funkcija, pomen didaktične transformacije in redukcije
14. cilji pouka: izobraževalni, funkcionalni, vzgojni cilji; globalni, etapni, operativni cilji; kritika operativizacije