Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šnytová Jana, izr. prof. dr. Stankovska Petra

Vsebina

a) Češki jezik
b) Češka književnost

Študent se v skladu z lastnim raziskovalnim interesom odloči bodisi za diplomsko delo s področja jezikoslovja bodisi s področja književnosti. Teme so v okviru diplomskega seminarja natančneje prediskutirane. Predstavljen je tudi osnovni metodološki aparat za izdelavo diplomskega dela. Vodeno in komentirano samostojno raziskovalno delo nastaja v dveh semestrih. V petem semestru v okviru diplomskega semenarja, v šestem semestru pa predvsem kot individualne konzultacije z mentorjem in morebitnim somentorjem.