Etnologija Avstralije in Oceanije

Etnologija Avstralije in Oceanije

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Repič Jaka

Vsebina

Predmet predstavlja temeljni etnološki in antropološki pregled Avstralije in Oceanije. Razdeljen je na tri dele. Uvodni del obsega geografski pregled Avstralije in Oceanije ter zgodovino delitev regij Melanezije, Mikronezije in Polinezije. Obravnavamo teorije naselitev, zgodovino evropskih raziskovanj in kolonializma, socialno kulturne značilnosti v različnih regijah ter socialne, politične, ekonomske in druge spremembe, ki sta jih prinesla kolonializem in obdobje pokolonializma (ruralno-urbane in regionalne migracije, urbanizacija, kargo kulti, politična gibanja, politizacija kulture in indigenizma ...). V drugem delu obravnavamo klasične in pomembnejše sodobne avtorje, ki so raziskovali na tem območju, ter njihov vpliv na razvoj etnologije in socialne/kulturne antropologije. V tem delu je poudarek predvsem na razvoju etnografske metode, razumevanju ključnih socialnih institucij (sorodstveni sistemi, odraščanje, kula, ceremonialne izmenjave ...), kozmoloških tradicij in z njimi povezanih konceptov (mana, tabu ...). V tretjem delu obravnavamo nekatera aktualna vprašanja in problematike, na primer zahteve po zemlji in politike avtohtonosti ter multikulturnosti na Fidžiju in Novi Zelandiji, diskurze o klimatskih spremembah na Pacifiku ... Obravnavamo tudi primere sodobnih kulturnih hibridnosti, identitetnih politik in nacionalizmov ter afirmacij tradicionalne staroselske kulture v umetnosti.