Etnologija Azije

Etnologija Azije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan

Geografska opredelitev Azije in problem meja med Azijo in Evropo. Arheološko-zgodovinski in jezikovno-etnični pregled Azije. Etnogeneza azijskih ljudstev; prve kulture, kraljestva in imperiji. Delitve Azije (klimatska, jezikovna, gospodarska, religijska itd.). Tradicionalni načini življenja v azijskih regijah (JZ, V, J in JV Azija); gospodarstvo, bivališča, mesta, družbena organizacija, religija itd.). Zahodne reprezentacije Azije; družbeno-politična konstrukcija Orienta. Evropski kolonializem v Aziji. Dekolonizacija, nacionalizem, postkolonialne družbene spremembe (izbrani primeri). Etnografski primeri; sodobne antropološke teme na azijskih terenih (medkulturni konflikti, verske in zdravilske prakse, profesionalne skupine, birokracija, turizem, orientalizem danes, postkolonialna teorija itd.). Pri terenskem delu in ekskurzijah se študentje in študentke seznanijo s primeri klasičnih orientalizmov v Sloveniji.

1. Altorki, Soraja (ed.), 2015, A Companion to the Anthropology of Middle East. Malden, Oxford, West Sussex: Wiley Blackwell.
2. Breckenridge, Carol A., Peter ven der Veer (eds.), 1993, Orientalism and the Postcolonial Predicament: Perspectives on South Asia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
3. Bremen, Jan van, Eyal Ben-Ari, Syed Farid Alatas, 2005, Asian Anthropology. London, New York: Routledge.
4. Clifford, James, 1988, On Orientalism. V: James Clifford. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, And Art. Cambridge, Massachusets, London: Harvard University Press. Str. 255-276.
5. Maisels, Charles Keith, 1999, Early Civilizations of the Old World: The Formative Histories of Egypt, the Levant, Mesopotamia, India and China. London, New York: Routledge.
6. Indija, 2008, Indija: Dežela protislovnih strasti. Časopis za kritiko znanosti 36(234).
7. King, Victor T., William D. Wilder (eds.), 2003, The Modern Anthropology of South-East Asia. London, New York: Routledge.
8. Said, Edward W., 1978, Orientalism. London: Penguin (tudi slovenski prevod 1996).
9. Saje, Mitja, 2015, Zgodovina Kitajske, Ljubljana: Slovenska matica.
10. Sushil, Mital, Gene Thursby (eds.), 2006, Religions of South Asia: An Introduction. London, New York: Routledge.
11. Šmitek, Zmago, 2016, Mandale: Tajni vrtovi razsvetljenja. Ljubljana, Beletrina.
12. Thomas Nicholas, 1991 Anthropology and Orientalism. Anthropology Today 7(2): 4-7.