Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Dekanske volitve

Dekanske volitve na Filozofski fakulteti za mandatno obdobje 2021 – 2025

Volitve bodo potekale v četrtek, 10. junija 2021, od 8. do 16. ure, preko programske opreme Simply Voting. Vsem, ki za glasovanje nimajo ustrezne tehnične opreme, bo glasovanje v istem terminu omogočeno tudi na volišču, v predavalnici 6 (glavna zgradba fakultete, Aškerčeva 2).

Navodila za izvedbo volitev in uporabo programske opreme Simply voting.

30. 9. 2021 poteče mandat trenutnemu dekanu fakultete, prof. dr. Romanu Kuharju. Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je na podlagi Pravilnika o kandidiranju in volitvah dekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z dne 19. 4. 2017, na seji, 31. 3. 2021, sprejel sklep o začetku postopka za izvolitev in imenovanje novega dekana oziroma dekanje ter določil roke za izvedbo kandidiranja in volitev.

Do roka sta kandidaturo s programom dela oddali dve kandidatki: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar na predlog prof. dr. Andreje Žele z Oddelka za slovenistiko in doc. dr. Silvane Orel Kos z Oddelka za prevajalstvo, in prof. dr. Špela Virant na predlog Oddelkov za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, klasično filologijo, primerjalno in splošno jezikoslovje ter umetnostno zgodovino.

Prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Prof. dr. Špela Virant

Program dela

Program dela

 

 

 

 

25. 5. 2021 je potekala javna predstavitev obeh kandidatk. Več si lahko ogledate v videu spodaj. 

Javna predstavitev kandidatk za dekanjo Filozofske fakultete

Poročilo volilne komisije o izpolnjevanju pogojev (23. 4. 2021)

Zapisnik sestanka volilne komisije (7. 5. 2021)

Skepi Senata UL FF:

Z dnem 31. 3. 2021 se prične postopek za izvolitev novega dekana oziroma nove dekanje UL FF.

Roki za izvedbo celotnega postopka kandidiranja in volitev:

Začetek postopka  31. 3. 2021
Vložitev kandidatur  do 23. 4. 2021 (do 12.00 ure)
Predložitev programa dela     7. 5. 2021
Objava liste kandidatk in kandidatov 10. 5. 2021
Javna predstavitev kandidatk in kandidatov 25. 5. 2021
Volitve dekana oziroma dekanje    10. 6. 2021

Sklep senata