Finančno-računovodska služba

Vodja finančno računovodske službe mag. SARA GORNIK, univ. dipl. ekon.
Naloge: vodenje Finančno-računovodske službe
Tel: 01 / 241 10 14
E-pošta: sara.gornik@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 515

 

Samostojna strokovna delavka - računovodja DAMIJANA ROZMAN TEGOVSKI, mag. poslovnih ved
Naloge:

vodenje glavne knjige
vodenje davčnih evidenc

Tel: 01 / 241 10 18
E-pošta: damijana.rozmantegovski@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 516

 

Samostojna strokovna delavka LIKAR MOJCA, mag. poslovnih ved
Naloge:

analitik

Tel: 01 / 241 10 21
E-pošta: mojca.likar@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 516

 

Samostojna strokovna delavka LAPAJNE MATEJKA, dipl. ekon.
Naloge:

nabava

Tel: 01 / 241 10 16
E-pošta: mateja.lapajne@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 519

 

Področje stroškovnega računovodstva MAŠA KOLARIČ, dipl. upr. organ.
Naloge:

stroškovno knjigovodstvo

Tel: 01 / 241 10 17
E-pošta: masa.kolaric@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 519

 

Samostojna strokovna delavka – glavna knjiga NATALIIA PLAKHOTNA, uni. dipl. ekon.
Naloge:

evidenca prejetih plačil
izterjava in e-izvršbe
zavarovanje študentov

Tel: 01 / 241 10 27
E-pošta: nataliia.plakhotna@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 519/A

 

Vodja enostavnejšega področja  SIMONA ARHAR, računovodja
Naloge:

izstavitve računov
evidenca plačil študentov
analitična evidenca osnovnih sredstev
blagajna

Tel: 01 / 241 10 26
E-pošta: simona.arhar@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 519/A

 

Samostojna strokovna delavka TANJA KOLŠEK SMRTNIK, uni. dipl. ekon.
Naloge:

obračun plač

Tel: 01 / 241 10 24
E-pošta: tanja.kolsek@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 520

 

Vodja enostavnejšega področja  SUZANA JUVAN, višja upravna delavka
Naloge:

Obračun plač (prevoz, prehrana, krediti)

Tel: 01 / 241 10 20
E-pošta: suzana.kovac@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 520

 

Samostojna strokovna delavka DEJAK MAJA, uni. dipl. ekon.
Naloge:

obračun avtorskih in podjemnih pogodb

Tel: 01 / 241 10 22
E-pošta: maja.dejak@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 520

 

Vodja enostavnejšega področja BRIGITA ŠKRLJ, dipl. ekon.
Naloge:

obračun potnih nalogov in nabava

Tel: 01 / 241 10 23
E-pošta: brigita.skrlj@ff.uni-lj.si
Kabinet: 5. nadstropje, soba št. 520