Gospodarsko-tehnična služba

Vodja gospodarsko-tehnične službe Jasmin Mustafić Marjetič, univ. dipl. inž.
Naloge: vodenje in organizacija dela, priprava projektov na področju tehnično-gospodarskega sektorja
Tel.: 01 241 10 60
E-pošta: jasmin.marjetic@ff.uni-lj.si
Pisarna:  033

 

Namestnik vodje službe Mitja Zaplatil, inž.
Naloge:

namestnik vodje tehnično-gospodarskega sektorja
naročanje opreme in materiala
popisovanje osnovnih sredstev, kodiranje in evidentiranje osnovnih sredstev
evidenca in vzdrževanje fakultetnih vozil

Tel.: 01 241 10 65
E-pošta: mitja.zaplatil@ff.uni-lj.si
Pisarna:  033

 

Tehnični delavec Janko Brojan, elektrotehnik
Naloge:

vzdrževanje elektro in infrastrukturnih naprav na fakulteti

Tel.: 01 241 10 68
Gsm: 031 613 083
E-pošta: janko.brojan@ff.uni-lj.si
Pisarna:  034

 

Tehnični delavec Edin Zukić
Naloge:

skrb za hišniška dela na stavbi

Tel.: 01 241 10 66
Gsm: 070 275 301
E-pošta: edin.zukic@ff.uni-lj.si
Pisarna:  034