Kadrovska služba FF

Za vsako organizacijo, tako tudi za Filozofsko fakulteto, so zaposleni s svojim uporabnim znanjem, učinkovitim delom in dosežki, največji kapital.

Kadrovska služba kot strokovna služba Filozofske fakultete s svojimi kompetencami spremlja razvoj visoko strokovnega kadra na fakulteti in v okviru danih možnosti nudi strokovno pomoč vodstvu fakultete, organom upravljanja, zaposlenim in zunanjim uporabnikom.

Prioriteta zaposlenih v kadrovski službi je, da uporabnikom na razumevajoč in človeški način nudijo pomoč pri formalnih postopkih.

 

Temeljne naloge:

  • strokovno svetuje vodstvu pri uporabi predpisov, ki urejajo delovna razmerja zaposlenih na Univerzi;
  • opravlja strokovno delo na področju habilitacijskih področij;
  • izvaja vse odločitve v zvezi s pravicami in obveznostmi delavcev iz delovnega razmerja;
  • pripravlja analize in poročila o kadrovskem stanju fakultete, ki so podlaga za nadaljnje odločitve vodstva;
  • vodi kadrovsko evidenco zaposlenih na fakulteti;
  • opravlja celotno strokovno delo v zvezi z volitvami in imenovanji organov in komisij na fakulteti;
  • pripravlja predloge pogodb za urejanje pogodbenih razmerij.

 

Zaposleni:

Martina Strnad, mag. upr. ved
Pomočnica tajnice fakultete za kadrovske zadeve in vodja kadrovske službe (soba 509) 
Telefon: 241 10 33
Elektronski naslov:martina.strnad@ff.uni-lj.si

Maja Krapež, mag. soc. kult.
Samostojna strokovna delavka (soba 509)
Kadrovske zadeve, delovna razmerja
Telefon: 241 13 14
Elektronski naslov: maja.krapez@ff.uni-lj.si

Petra Švegl, univ. dipl. prav.
Samostojna strokovna delavka (soba 510)
Kadrovske zadeve, delovna razmerja
Telefon: 241 10 28
Elektronski naslov: petra.svegl@ff.uni-lj.si

Damjana Adamič, mag. upr. ved
Samostojna strokovna delavka (soba 509)
Habilitacije
Telefon: 241 10 32
Elektronski naslov: damjana.adamic@ff.uni-lj.si

Daša Gaberšek
Samostojna strokovna delavka za področje pogodbenih razmerij in študentskega dela (soba 509)
Telefon: 241 10 30
Elektronski naslov: dasa.gabersek@ff.uni-lj.si

Jure Prevoršek, dipl. upr. ved
Strokovni delavec (soba 510)
Prisotnosti, zdravniški pregledi,..
Telefon: 241 10 31
Elektronski naslov: jure.prevorsek@ff.uni-lj.si