Računalniški center FF

Nahajamo se v 3. nadstropju v sobi 346

  Dane Filippini, spec. elektronike, vodja Računalniškega centra
Delovno področje: delovanje strežnikov, delovanje računalniškega omrežja v prostorih fakultete,  naročila računalniške opreme, pomoč uporabnikom
E-pošta: dane@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 1081

 

  Leopold Slak, univ. dipl. ing.
Delovno področje: študentski informacijski sistem, podatkovne baze, SQL,  podpora ŠIS
E-pošta: leo@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 1080
Kabinet: 38/FF

 

  Albert Bračič, ing. informatike
Delovno področje: vzdrževanje predavalnic in učilnic, priklop računalniške opreme, servis in priprava računalniške opreme, pomoč uporabnikom
E-pošta: albert.bracic@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 1083
Kabinet 346 in 015A

 

  Rok Huskić
Delovno področje: servis strojne opreme (koordinator), priprava računalnikov za uporabo, priklop računalniške opreme, spletna pomoč, podpora uporabnikom
E-pošta: rok@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 1465

 

  Mitja Podreka, univ. dipl. sin. in bibl.
Delovno področje: E-učenje, Linux, PHP aplikacije, podpora uporabnikom
E-pošta: mitja@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 1464

 

  Gašper Vodlan, dipl. multimedijski producent
Delovno področje: LCD projektorji v predavalnicah, avdio in video oprema v predavalnicah, IP telefonija, pomoč uporabnikom
E-pošta: gasper.vodlan@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 1212
Kabinet

346 in 015A

 

  Franci Iskra, univ. dipl. pol.
Delovno področje:

urejanje  in objave na spletni strani, dokumentiranje večjih dogodkov - pomembnih za širšo promocijo fakultete, pooblaščen dostop do digitalnega arhiva (foto, video)

E-pošta: franci.iskra@ff.uni-lj.si
Telefon: 01 241 1075
Kabinet 507

 

  Janez Malovrh, univ. dipl. inž. el.
Delovno področje:

delovanje spletnih strani in intraneta FF, podatkovne baze, načrtovanje novih informacijskih storitev, podpora uporabnikom

E-pošta:

janez.malovrh@ff.uni-lj.si

Telefon: 01 241 1082