Računalniški center FF

Nahajamo se v 3. nadstropju v sobi 346

  Dane Filippini, spec. elektronike, vodja Računalniškega centra
Delovno področje: delovanje strežnikov, delovanje računalniškega omrežja v prostorih fakultete,  naročila računalniške opreme, pomoč uporabnikom
E-pošta: dane@ff.uni-lj.si
Telefon: 1081

 

  Leopold Slak, univ. dipl. ing.
Delovno področje: študentski informacijski sistem, podatkovne baze, SQL,  podpora ŠIS
E-pošta: leo@ff.uni-lj.si
Telefon: 1080
Kabinet: 38/FF

 

  Uroš Škrjanc
Delovno področje: ureja in skrbi za delovanje spletne strani FF, servis in priprava računalniške opreme, naročila računalniške opreme ob odsotnosti Daneta Filippinija, pomoč uporabnikom
E-pošta: uros@ff.uni-lj.si
Telefon: 1082

 

  Albert Bračič, ing. informatike
Delovno področje: vzdrževanje predavalnic in učilnic, priklop računalniške opreme, servis in priprava računalniške opreme, pomoč uporabnikom
E-pošta: albert.bracic@ff.uni-lj.si
Telefon: 1083

 

  Rok Huskić
Delovno področje: servis strojne opreme (koordinator), priprava računalnikov za uporabo, priklop računalniške opreme, spletna pomoč, podpora uporabnikom
E-pošta: rok@ff.uni-lj.si
Telefon: 1465

 

  Mitja Podreka, univ. dipl. sin. in bibl.
Delovno področje: E-učenje, Linux, PHP aplikacije, podpora uporabnikom
E-pošta: mitja@ff.uni-lj.si
Telefon: 1464

 

  Gašper Vodlan, dipl. multimedijski producent
Delovno področje: LCD projektorji v predavalnicah, avdio in video oprema v predavalnicah, IP telefonija, pomoč uporabnikom
E-pošta: gasper.vodlan@ff.uni-lj.si
Telefon: 1212
Kabinet

346 in 015A