Služba za akreditacije in spremljanje študijskih programov

Samostojna strokovna delavka Manuela Lisjak, mag. prof. zgod.
Tel.: 01/241 10 52
E-pošta: manuela.lisjak@ff.uni-lj.si
Lokacija: pritličje, soba 11

 

Samostojna strokovna delavka mag. Slobodanka Milinković
Tel.: 01/241 12 17
E-pošta: slobodanka.milinkovic@ff.uni-lj.si
Lokacija: pritličje, soba 11

Filozofska fakulteta se ponaša s široko paleto raznolikih študijskih programov na vseh treh stopnjah izobraževanja, od enodisicplinarnih in dvopredmetnih, do pedagoških, interdisciplinarnih in skupnih študijskih programov. Filozofska fakulteta je ena od članic Univerze v Ljubljani, ki ima akreditiranih največ skupnih študijskih programov, ki jih izvaja s priznanimi tujimi in domačimi partnerji. Je ena od koordinatoric interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa, v katerem se povezuje kar 6 članic univerze in ki omogoča študij na več kot 60 študijskih področjih.

Z namenom učinkovitega upravljanja s študijskimi programi je bila v letu 2017 ustanovljena Služba za akreditacije in spremljanje študijskih programov, katere temeljne naloge so:

  • vodenje postopkov akreditacij študijskih programov ter njihovih sprememb,
  • vodenje postopkov podaljšanj akreditacij visokošolskega zavoda in evalvacij študijskih programov,
  • vodenje evidenc študijskih programov ter
  • spremljanje kakovosti študijskih programov.

Smo, kar nenehno počnemo. Odličnost potemtakem ni dejanje, ampak navada.

Aristotel