Služba za akreditacije in spremljanje študijskih programov

Samostojna strokovna delavkaManuela Lisjak, mag. prof. zgod.
nadomešča Maruša Kosi, mag. soc. in kult. antrop
Tel.:01/241 10 52
E-pošta:manuela.lisjak@ff.uni-lj.si, marusa.kosi@ff.uni-lj.si, studijski.programi@ff.uni-lj.si
Lokacija:pritličje, soba 11

 

Samostojna strokovna delavkaMelita Mučić, univ. dipl. jap. in bibl.
Tel.:01/241 1217
E-pošta:melita.mucic@ff.uni-lj.si
Lokacija:pritličje, soba 11

Filozofska fakulteta se na vseh treh stopnjah študija ponaša s široko paleto raznolikih študijskih programov in smeri, in sicer enopredmetnih in dvopredmetnih študijskih programov in smeri, pedagoških študijskih programov in smeri ter interdisciplinarnih in skupnih študijskih programov. Filozofska fakulteta je ena od članic Univerze v Ljubljani, ki ima akreditiranih največ skupnih študijskih programov, ki jih izvaja s priznanimi tujimi in domačimi partnerji. Je ena od koordinatoric interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje, v katerem se povezuje kar 7 članic univerze in ki omogoča študij na več kot 60 študijskih področjih.

Z namenom učinkovitega upravljanja s študijskimi programi je bila v letu 2017 ustanovljena Služba za akreditacije in spremljanje študijskih programov, katere temeljne naloge so:

  • vodenje postopkov akreditacij študijskih programov ter njihovih sprememb,
  • vodenje postopkov podaljšanj akreditacij visokošolskega zavoda in evalvacij študijskih programov,
  • vodenje evidenc študijskih programov ter
  • spremljanje kakovosti študijskih programov.

Smo, kar nenehno počnemo. Odličnost potemtakem ni dejanje, ampak navada.

Aristotel