Francoščina za prevajalce II

Francoščina za prevajalce II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Vršič Zarja, red. prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Francoska slovnica 2:
Študentje se bolj podrobno seznanijo z glagolsko besedno zvezo. Predmet se osredotoča na osnovne koncepte, ki se navezujejo na glagolsko besedno zvezo, kot npr. naklon, čas, vid ter na poročani govor, pogojne strukture in naklonske glagole, ter njihovo pomensko vrednost v besedilu.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v francoščini in slovenščini in se ukvarjajo s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino. Predavanja dopolnjujejo vaje, kjer študentje utrjujejo pridobljeno znanje na praktičnih primerih.