Funkcionalno pisanje

Funkcionalno pisanje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Osolnik Kunc Viktorija

- Utrjevanje in avtomatizacija jezikovnega znanja (na primeru slušnega razumevanja: pisanje nareka, pravopisne vaje)
- Utrjevanje pisne zmožnosti z vajami za načrtovanje in razvijanje besedila.
- Pisanje za znanega in neznanega naslovnika, izbira primerne stilne ravni in ustreznega izrazoslovje (življenjepis, različne vrste oglasov in objav, formalne in neformalne oblike dopisa, Utrjevanje slovnice s pomočjo funkcionalnega pisanja
- Zbiranje informacij iz različnih virov in njihova priprava za obravnavo
- Bralne strategije in bralno razumevanje
- Pisanje povzetkov (kratka vsebina, strukturirano podajanje vsebine, komentiranje vsebine)

- Pöschl, Sigrid (2010):Briefe schreiben. Deutsch. Stuttgart: Pons. 400 str.
- Rug, Wolfgang/Tomaszewski, Andreas (2008): Grammatik mit Sinn und Verstand. Übungsgrammatik. Mittel – und Oberstufe. 256 str.
- Hering, Axel/Matussek, Magdalena/Perlmann-Balme, Michaela (2011): Übungsgrammatik für die Mittelstufe: Deutsch als Fremdsprache. 240 str.
- Techmer, Marion/Brill, Lilli-Marlen (2011): Großes Übungsbuch Deutsch – Wortschatz. 400 str.
- Porila, Astrid / Thije, Jan D. ten (2008): Gesprächsfibel für interkulturelle Kommunikation in Behörden. München: Meidenbauer. 70 str.
- Duden Redaktion (2014): Ratgeber - Geschäftskorrespondenz: Professionelle Briefe und E-Mails schreiben. Berlin: Bibliographisches Institut. 320 str.