Geografija podeželja

Geografija podeželja

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

- opredelitev podeželja,
- geografsko preučevanje podeželja in podeželje kot predmet interdisciplinarnega preučevanja,
- ključne razvojne prelomnice v razvoju slovenskega podeželja,
- podeželje kot večfunkcijski prostor,
- demografski procesi na podeželju (mladi na podeželju, starejše prebivalstvo),
- delovna mesta na podeželju,
- pomen kmetijstva za vzdrževanje in varovanje kulturne pokrajine,
- turizem na podeželju, podeželje kot prostor potrošnje,
- okoljski vidiki razvoja večfunkcijskega podeželja,
- socialni kapital na podeželju,
- politike razvoja podeželja,
- sodobni procesi in problemi na podeželju v času glokalizacije (suburbanizacija, zaraščanje pokrajine, lokalna oskrba s hrano, de- in repopulacija podeželja, konflikti na podeželju itd.).