Geografija prebivalstva in naselij

Geografija prebivalstva in naselij

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Krevs Marko, prof. dr. Rebernik Dejan

Vsebina

- izbrane teme iz zgodovine in filozofskih pristopov v geografiji prebivalstva,
- izbrane tematike iz geografije rodnosti, umrljivosti, selitev, staranja prebivalstva,
- sodobne demogeografske in geoinformacijske metode v geografiji prebivalstva, projekcije števila in sestave prebivalstva;
- primeri uporabe geografije prebivalstva,
- nastanek mest in zgodnje urbane civilizacije,
- mesta in urbanizacija v Evropi, Severni Ameriki, Avstraliji in Oceaniji; skupne značilnosti mest in urbanizacije v Tretjem svetu; mesta in urbanizacija v Severni Afriki in JZ Aziji, Aziji, Podsaharski Afriki, Latinski Ameriki,
- analiza in predstavitev znanstvenega članka z vsebino iz geografije prebivalstva in naselij iz znanstvene revije po lastnem izboru,
- vključitev v eno izmed oddelčnih znanstvenih raziskav: sodelovanje pri pridobivanju podatkov,
- skupinska interpretacija izbranih rezultatov analize znanstvene razsikave, infografska predstavitev izbranega dela rezultatov.