Globalna kultura

Globalna kultura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Predmet Globalna kultura posega v sodobno problematiko procesov globalizacije z vidika pretoka kulturnih produktov ter oblikovanja globalnih kulturnih identitet. Izhodišča so teoretske razprave o učinkih globalizacije na lokalne kulture, ter proučevanja interakcije lokalno-globalno v širokem spektru součinkovanj ekonomskih, družbenih in političnih dejavnikov. Predavanja vključujejo teme kulturnega imperializma, kulturne sinhronizacije; hibridizacije in kreolizacije; glokalizacije in lokalizacije globalne kulture. Teoretske osnove se naslanjajo na sodobno sociološko teorijo globalizacije, post-kolonialno teorijo, cultural studies in post-feministično analizo. Predavanja ob soočenju z različnimi teoretskimi možnostmi obravnavanja globalne kulture kot kompleksnega toka produktov, blaga, idej, dela in kapitala dodajajo tudi konkretne zglede, s katerimi se podajajo v dialektično polje globalno/lokalno.

Izbrana poglavja iz:
A. Appadurai (2002) »Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy«, v Featherstone, Global Culture, Nationalism, Globalization and Modernity Sage: London.
I. Ang (1996) Living Room Wars. Rethinking Media Audiences for a Postmodern World. Routledge (izbrana poglavja).
C. Barker (1999) Television, Globalization and Cultural
Identities. Open University Press. (izbrana poglavja)
Z. Bauman (2002) Tekoča moderna, *cf.
U. Beck (2003) Kaj je globalizacija?, Krtina.
M. Hardt, A. Negri (2003) Imperij. Šou.
L. Fernandes (2000): »Nationalizing the 'global': media images, cultural politics and the middle class in India. Media, Culture and Society 22:5: 611-628.
D. Miller (1992) »The Young and the Restless in Trinidad: A Case of the Local and the Global in Mass Consumption«, v R. Silverstone, E. Hirsch (ur.) Consuming Technologies: Media and Information in Domestic Spaces, Verso.
Stacey, Jackie (2000) »The Global Within: Consuming Nature, Embodying Health«, v S. Franklin, C. Lury, J. Stacey (ur.) Global Nature, Global Culture, Sage.