Grščina II

Grščina II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, izr. prof. dr. Movrin David

Nadaljevalni tečaj stare grščine.
1. semester
- utrditev in poglobitev oblikoslovja stare grščine;
- poglobitev in razširitev besedišča;
- osnove grške sintakse.

2. semester
- zahtevnejše skladenjske strukture;
- odvisniki;
- stavčna analiza zahtevnejših besedil;
- paralele skladenjskih struktur v latinščini in v živih evropskih jezikih;
- branje in prevajanje krajših prirejenih besedil.

1. obvezna:
- Mihevc Gabrovec, E.: Gršcina. Teksti in vaje za pouk gršcine. Ljubljana 20045, 133. str.
- Babic, M.: Grška slovnica. Ljubljana 20002, 286 str.
ali
- Keller, A., in Russell, S.: Learn to Read Greek 2. Texbook. New Haven: Yale University Press, 2012. 512 str.
- Keller, A., in Russell, S.: Learn to Read Greek 2. Workbook. New Haven: Yale University Press, 2012. 544 str.
2. priporocena:
- Bornemann, E.-Risch, E.: Griechische Grammatik, Frankfurt a. M. 1978, 359 str.
- Bradac, F.: Grška vadnica. Ljubljana 1968, 171 str.
- Dukat, Z.: Gramatika grckoga jezika. Zagreb 1990, 403 str.
- Dokler, A.: Grško-slovenski slovar. Ljubljana 1915 (Ponatis 1999), 848 str.
- Liddell, H. G. in R. Scott (ur.): Greek-English Lexicon: with a revised supplement. Oxford 1996, 2042 str.
Coderch, J.: Classical Greek: A New Grammar (Greek grammar taught and explained, with examples). St Andrews 2012 (350 strani).