Historična fonetika indoevropskih jezikov I

Historična fonetika indoevropskih jezikov I

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

Vsebina

Slušatelji se seznanijo z izrazjem in simboli, z zgodovino stroke, s pregledom indoevropskih jezikov in z metodami rekonstrukcije
indoevropskega prajezika. Od indoevropske fonetike spoznajo sistem samoglasnikov.
Pri vajah se slušatelj uči na podlagi rekonstruiranega indoevropskega izhodišča predvideti razvoj samoglasnikov v posameznih historičnih jezikih.