Hrvaška in srbska književnost 1

Hrvaška in srbska književnost 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Srednjeveško pismenstvo, zapisi in daljša besedila v glagolici, cirilici in latinici ter religiozna in posvetna književnost. Jezikovne različice. Delovanje slovanskih blagovestnikov in učencev, slovanska pisava, naddialektalni slovanski jezik, slovanska književnost in slovanska cerkev. Ohranjena dediščina, spomeniki pismenstva, značilnosti srednjeveške književnosti; religiozni, zgodovinski, pravni, znanstveni in poučno-zabavni spisi. Fragmenti, napisi, legende in videnja; kodeksi; poezija, proza, začetki dramatike. Prevodna in izvirna književnost; značilne osebnosti in dela.
Verska, kulturna in literarna središča. Zgodovinski zapisi, letopisi, rodoslovi, zakoniki, povelje, znanstvena dela, povesti, romani, žitja. Pesništvo, značilnosti srednjeveške umetnosti. Zgodovinopisje.
Pisni spomeniki v Bosni; bosančica.