Hrvaška in srbska književnost 2

Hrvaška in srbska književnost 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Humanizem in renesansa, razvoj jezika in književnosti, hrvaški latinisti. Izvirna posvetna književnost v Primorju, Dalmaciji in Dubrovniku; petrarkizem. Melodrame, alegorična pastorala, ep. Rodoljubje, svobodoljubje, krščanstvo. Kajkavska književnost, pesmarice; književnost v Slavoniji. Barok.
Srbsko ruskoslovansko obdobje; izvirna in prevodna književnost; zgodovinopisje.