Hrvaška in srbska književnost 2

Hrvaška in srbska književnost 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Humanizem in renesansa, razvoj jezika in književnosti, hrvaški latinisti. Izvirna posvetna književnost v Primorju, Dalmaciji in Dubrovniku; petrarkizem. Melodrame, alegorična pastorala, ep. Rodoljubje, svobodoljubje, krščanstvo. Kajkavska književnost, pesmarice; književnost v Slavoniji. Barok.
Srbsko ruskoslovansko obdobje; izvirna in prevodna književnost; zgodovinopisje.

Naslovi literarnih del so podani na začetku vsakega semestra glede na poudarek na tematskih sklopih.

J. Jurančič: Srpsko, hrvatsko, makedonsko berilo I., Ljubljana 1964.
I. Frangeš: Povijest hrvatske književnosti, Zagreb-Ljubljana 1987, 1993. 52–120.
J. Deretić: Istorija srpske književnosti, Beograd 1984, 2003. 196–218.
N. Kolumbić: Hrvatska književnost od humanizma do manirizma, Zagreb 1980.
D. Bogdanović: Istorija stare srpske književnosti, Beograd 1980, 1991.
R. Bogišić: Leut i trublja, Zagreb 1971.
M. Pantić: Pesništvo renesanse i baroka, Beograd 1968.