Hrvaška in srbska književnost 5

Hrvaška in srbska književnost 5

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Moderna. Posodabljanje vloge književnosti. Literarne revije. Lirika, epika, dramatika, modernizacija literarne vede in literarne kritike. Socialni realizem, prevlada ekspresionizma; nadrealizem. Ponovni vzpon lirike. Slogovni tokovi moderne. Avantgarda. Skupine, revije, manifesti, publikacije. Sumatraizem, zenitizem, hipnizem. Soobstoj različnih estetskih in mišljenjskih usmeritev. Vzpon estetike in literarne vede.
Značilne poetike in tipologija literarnih zvrsti, kulturne in politične funkcije književnosti v revolucionarnem in narodnoosvobodilnem boju, ponovno uveljavljanje tradicionalne književnosti; domoljubje, svobodoljubje, pogum in trpljenje kot motiv individualnega in množičnega oblikovanja besedil, lirika, kratka proza, pisma in agitke, kulturna in idejna publicistika, dnevniška dela.
Regionalizem, poudarjene folklorne prvine v Bosni in Hercegovini. Modernizacija izraza, vzpon romana.
Literarno življenje v Črni gori. Avtorji in dela. Literarne revije.

Naslovi literarnih del so podani na začetku vsakega semestra glede na poudarek na tematskih sklopih.
J. Jurančič: Srpsko, hrvatsko, makedonsko berilo II., Ljubljana 1964. COBISS.SI-ID 3495681
I. Frangeš: Povijest hrvatske književnosti, Zagreb-Ljubljana, 1987. 227–352. COBISS.SI-ID 1980418.
J. Deretić: Srpski roman 1800-1950, Beograd 1981 COBISS.SI-ID 19393543 ; Put srpske književnosti, Beograd 1996 COBISS.SI-ID 21387618 ; Istorija srpske književnosti, Beograd 2004. 430–605. COBISS.SI-ID – 217608960
M. Šicel: Hrvatska moderna, Zagreb 1978. COBISS.SI-ID 9513217
S. Korać: Hrvatski roman između dva rata (1914–1941), Zagreb 1974 COBISS.SI-ID 542259 ; Srpski roman između dva rata: 1918–1941, Beograd 1982. COBISS.SI-ID 834077
J. Rotar: Krleževa zgodnejša poezija in proza in slovenska kritika, Ljubljana 1976 COBISS.SI-ID 1740403 ; Presenetljiva sodobnost pesništva A. B. Simića, Maribor 1975 COBISS.SI-ID 3233800 (spremna beseda!!) ; Književnost in spoznavanje, Ljubljana 1985. COBISS.SI-ID 15462657
S. Ž. Marković: Srpska književnost između dva svetska rata, Beograd 2004. COBISS.SI-ID 119304716