Hrvaška in srbska književnost 5

Hrvaška in srbska književnost 5

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Moderna. Posodabljanje vloge književnosti. Literarne revije. Lirika, epika, dramatika, modernizacija literarne vede in literarne kritike. Socialni realizem, prevlada ekspresionizma; nadrealizem. Ponovni vzpon lirike. Slogovni tokovi moderne. Avantgarda. Skupine, revije, manifesti, publikacije. Sumatraizem, zenitizem, hipnizem. Soobstoj različnih estetskih in mišljenjskih usmeritev. Vzpon estetike in literarne vede.
Značilne poetike in tipologija literarnih zvrsti, kulturne in politične funkcije književnosti v revolucionarnem in narodnoosvobodilnem boju, ponovno uveljavljanje tradicionalne književnosti; domoljubje, svobodoljubje, pogum in trpljenje kot motiv individualnega in množičnega oblikovanja besedil, lirika, kratka proza, pisma in agitke, kulturna in idejna publicistika, dnevniška dela.
Regionalizem, poudarjene folklorne prvine v Bosni in Hercegovini. Modernizacija izraza, vzpon romana.
Literarno življenje v Črni gori. Avtorji in dela. Literarne revije.