Informacijsko opismenjevanje - D

Informacijsko opismenjevanje - D

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vilar Polona

Zgodovina in razvoj pojmovanja informacijske pismenosti
Informacijska pismenost v različnih situacijah in okoljih (različna stopnja šolstva, delovno okolje, osebno življenje, vseživljenjsko učenje)
Različne spretnosti, ki sestavljajo informacijsko pismenost
Metode informacijskega opismenjevanja
Vrednotenje in merjenje stopnje informacijske pismenosti

Callison, D. (2006). Key Words, Concepts and Methods for Information Age Instruction: A Guide to Teaching Information Literacy. Revised ed. Baltimore, Md: LMS Associates.
Eisenberg, M., B., Lowe, C. A., Spitzer, K. L. (2004). Information Literacy: Essential Skills for the Information Age. (2004). Westport, Connecticut; London: Libraries Unlimited.
Horton, F. W. (2007). Understanding Information Literacy: A Primer. Paris: UNESCO. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdf
Kuhlthau, C.C., Maniotes, L.K., Caspari, A.K. (2007). Guided Inquiry. Westport, Connecticut; London: Libraries Unlimited.
Lankes, D.R. (2012). Expect more: demanding better libraries for today‘s complex world. URL: http://quartz.syr.edu/blog/wp-content/uploads/2014/01/ExpectMoreOpen.pdf
Lau, J. (2006). Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. The Hague: IFLA. URL: http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf
Medpredmetne in kurikularne povezave: priročnik za učitelje. (2010). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
Novljan, S. (2002). Informacijska pismenost. Knjižnica 46 (4), 7-24. URL: http://revija-knjiznica.zbds.zveza.si/Izvodi/K0204/novljan.pdf
Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Knjižnično informacijsko znanje. (2010). Ljubljana: ZRSS. URL: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20gimnazi…
Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi. Knjižnično informacijsko znanje. (2014). Ljubljana: ZRSS. URL: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/pos-pouka-os-KIZ/
Članki iz revij Šolska knjižnica in Knjižnica ter relevantna domača in tuja literatura