Angloameriške feministične literarne študije

Angloameriške feministične literarne študije

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Vsebina

Usvajanje zavedanja in sposobnost obravnave leposlovnega besedila kot zgodovinsko specifične in kulturno determinirane semiotično materialne prakse, kot komunikacijskega dogodka in diskurzivnega dogodka; kot dela družbenega sistema, ki ga v njegovih binarno družbeno-spolnih shemah utrjuje ali pa preizprašuje, preči in kaže na drugačne možne oblike bivanjskosti (Wolfang Iser, Jacques Derrida,

Razvijanje poznavanja in uporabe osnovnih feminističnih kritik teorij in mehanizmov delovanja moči (Foucault, itd.); izgrajevanje sposobnosti uporabe tega feminističnega analitičnega instrumentalija skozi diskurzivno obravnavo leposlovja feministično-literarne teorije formiranja in delovanja subjektivite: marksistični materializem, psihoanaliza (Soshana Felman), poststrukturalizem (Judith Butler), postkolonializem (Gayatri Spivak)