Arheologija kovinskih obdobij 2

Arheologija kovinskih obdobij 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Črešnar Matija

Vsebina

Železna doba: problematika zgodnjega železarstva in njegova razširitev v Evropi. Zgodovina raziskav. Kronološki sistemi za halštatsko in latensko obdobje. Kulturni fenomeni – pogrebni običaji, poselitvena in naselbinska problematika, gospodarstvo, družbena razslojenost, umetnost in religija. Pregled glavnih kultur. Seznanjanje z modernimi raziskovalnimi smermi ter aktualnimi vprašanji arheološke vede.