Avstralski kulturni modul

Avstralski kulturni modul

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:60

Ure vaj:60

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Rot Gabrovec Veronika, prof. dr. Maver Igor

Vsebina

Predmet sestavljajo trije sklopi:
Predavanja Pregled avstralske književnosti
Seminar Avstralska književnost
Vaje Avstralska kultura in družba

1. Pregled avstralske književnosti
Obravnava kolonialne dobe v avstralski književnosti, začetki romana, poezije in kratke zgodbe ter pomen 'nacionalističnega' obdobja konec 19. stoletja.
Pojmi ekspatriacije, eksila, duhovne (de)kolonizacije in mitopoeze v avstralski literaturi 20. stoletja ter razvoja literarne kritike in formiranja literarnega kanona.
Analiza posameznih izbranih tekstov različnih žanrov izpod peresa najbolj reprezentativnih avtorjev, vključno z multikulturno in domorodsko tradicijo.
Obravnava slovenske izseljenske književnosti v Avstraliji ter problematika sodobnega multikulturalizma.
2. Avstralska književnost
Poglobitev poznavanja ustvarjanja izbranih reprezentativnih avtorjev: avstralski ustvarjalci, za primerjavo književnega ustvarjanja v Commonwealthu na južni polobli tudi nekateri novozelandski avtorji.
Analiza in interpretacija posameznih literarnih tekstov obravnavanih avtorjev in uporaba različnih kritiških pristopov.
Predstavitev posameznih seminarskih nalog študentov v seminarju, s poudarkom na vsebinski, retorični in jezikovni komponenti.
3. Avstralska družba in kultura:
Reprezentacije kulture v Avstraliji (tradicija & nezavedno vs. običaji & družbena pravila in zakoni / jezik in družba / sistem vrednot / literatura, film, glasba itd.)
Človek in narava (geografija Avstralije, zgodovina Avstralije, mesto in podeželje, ekološke tematike, gospodarstvo itd)
Ljudje med seboj (družina in družba, prvi prebivalci, priseljenci, begunci, rasizem in nacionalizem, ikone avstralske družbe itd)