Besedilno jezikoslovje 2

Besedilno jezikoslovje 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

Vsebina

1. Teorije prevajanja E. Coseria, H. Höniga, H. Vermeerja idr.
2. Besediloslove in prevodoslovje.
3. Prevajalčeve kompetence.