Britanski kulturni modul

Britanski kulturni modul

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:60

Ure vaj:60

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Belak Mojca, prof. dr. Krevel Mojca

Vsebina

Predmet sestavljajo trije sklopi:
• Predavanja Angleška romantika
• Seminarji Angleški roman v 20. stoletju
• Vaje Britanska družba in kultura
Angleška romantika
• Pojav (pred)romantike kot reakcija na predhodno klasicistično doktrino pisanja in duhovno percepcijo sveta
• Razumevanje romantike s stališča družbeno-ekonomskih posledic industrijske revolucije
• Analiza in interpretacija izbranih temeljnih proznih besedil angleške romantike
• Medkulturne in medbesedilne povezave med angleškim in slovenskim slovstvom, tako v obdobju romantike kot tudi pozneje, s posebnim poudarkom na vplivih angleških avtorjev na slovensko literarno produkcije
• Pojav specifičnih romantičnih idej oziroma konceptov kot npr. nacionalni romanticizem, svetobolje, helenizem, ljudske kulture in jezika, nacionalnega epa ipd.

Angleški roman v 20. stoletju
Študenti spoznavajo dogovorjene angleške romane in za seminarske predstavitve predlagajo romane po lastnem izboru. Opredeljujejo literarno zgodovinsko umeščenost v izvirni kulturi in položaj prevodne različice romana v ciljnem slovenskem literarnem sistemu, razčlenjujejo njihove naratološke posebnosti in jezikovna izrazna sredstva. Preučujejo tudi sprejemanje angleškega romana v medkulturnem/slovenskem položaju in vzporednice ter razlike pri doživljanju umetnostnih besedil v različnih kulturnih okoliščinah.

Britanska družba in kultura
Stereotipi, britanski humor, monarhija, izbrana poglavja iz britanske zgodovine, britanski mediji, izobraževanje, sodstvo, socialni razredi, verska in rasna vprašanja, Anglija, Wales, Irska, Škotska.