Britanski kulturni modul

Britanski kulturni modul

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 60

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Belak Mojca, prof. dr. Krevel Mojca

Predmet sestavljajo trije sklopi:
• Predavanja Angleška romantika
• Seminarji Angleški roman v 20. stoletju
• Vaje Britanska družba in kultura
Angleška romantika
• Pojav (pred)romantike kot reakcija na predhodno klasicistično doktrino pisanja in duhovno percepcijo sveta
• Razumevanje romantike s stališča družbeno-ekonomskih posledic industrijske revolucije
• Analiza in interpretacija izbranih temeljnih proznih besedil angleške romantike
• Medkulturne in medbesedilne povezave med angleškim in slovenskim slovstvom, tako v obdobju romantike kot tudi pozneje, s posebnim poudarkom na vplivih angleških avtorjev na slovensko literarno produkcije
• Pojav specifičnih romantičnih idej oziroma konceptov kot npr. nacionalni romanticizem, svetobolje, helenizem, ljudske kulture in jezika, nacionalnega epa ipd.

Angleški roman v 20. stoletju
Študenti spoznavajo dogovorjene angleške romane in za seminarske predstavitve predlagajo romane po lastnem izboru. Opredeljujejo literarno zgodovinsko umeščenost v izvirni kulturi in položaj prevodne različice romana v ciljnem slovenskem literarnem sistemu, razčlenjujejo njihove naratološke posebnosti in jezikovna izrazna sredstva. Preučujejo tudi sprejemanje angleškega romana v medkulturnem/slovenskem položaju in vzporednice ter razlike pri doživljanju umetnostnih besedil v različnih kulturnih okoliščinah.

Britanska družba in kultura
Stereotipi, britanski humor, monarhija, izbrana poglavja iz britanske zgodovine, britanski mediji, izobraževanje, sodstvo, socialni razredi, verska in rasna vprašanja, Anglija, Wales, Irska, Škotska.

Angleška romantika
Day, Aidan. Romanticism. London: Routledge, 2012. COBISS.SI-ID – 52375394
Bogataj Gradišnik, Katarina. Grozljivi roman. Ljubljana: DZS, 1991. COBISS.SI-ID – 24751104
Curran, Stuart (ur.). The Cambridge Companion to British Romanticism. Cambridge: Cambridge UP, 1993. COBISS.SI-ID – 1936738
Izenberg, Gerald N. The Impossible Individuality: Romanticism, Revolution and the Origins of Modern Selfhood. Princeton: Princeton UP, 1992. COBISS.SI-ID - 18274
Kos, Janko. Romantika. Ljubljana: DZS, 1980. COBISS.SI-ID - 11193601
Manning, Peter J. Reading Romantics: Texts and Contexts. Oxford: Oxford UP, 1990. COBISS.SI-ID - 35006721
Raimond, Jean. A Handbook to English Romanticism. New York: St. Martin's Press, 1994. COBISS.SI-ID - 289890
Angleški roman v 20. stoletju / English Novel in the 20th Century
Arata, Stephen (ed.). A Companion to the English Novel. Wiley Blackwell, 2015. COBISS.SI-ID - 62467682
Bradbury, Malcolm. The Modern British Novel. London: Penguin Books, 1994. COBISS.SI-ID - 8586553
Caserio, Robert L. (ed.). The Cambridge companion to the twentieth-century English novel. Cambridge: Cambridge UP, 2009. COBISS.SI-ID – 39275618
Hawthorn, Jeremy. Studying the Novel. London: Arnold, 2010 (117-147). COBISS.SI-ID - 42973538

Britanska družba in kultura
Fox, K. 2004. Watching the English. London: Hodder & Stoughton. Str.: 416. COBISS.SI-ID – 5551072
Paxman, J. 2007. The English, a Portrait of a People. Harmondsworth : Penguin Books. COBISS.SI-ID – 48173922
Limon, D. 2009. British society and culture: from a Slovene perspective. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. Str. 270. COBISS.SI-ID – 247394816