Estetika

Estetika

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hribar Sorčan Valentina, doc. dr. Zabel Blaž

Vsebina

1. Uvod v temeljne pojme v estetiki (zgodovina pojma lepega in sublimnega).
2. Pomen pojma umetnosti in umetelnosti od antike do danes. Utemeljitev pojma umetnosti v Kantovi estetiki. Kantov poudarek na lepem v naravi in Heglov poudarek na porajanju lepega v duhu.
3. Prikaz modernih in sodobnih pristopov v estetiki: evolucijska estetika, estetika narave in okoljska estetika, estetika vsakdanjega življenja.