Evropske in maloazijske neolitske populacijske in kulturne dinamike

Evropske in maloazijske neolitske populacijske in kulturne dinamike

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Budja Mihael

Vsebina

Predstavitve populacijskih struktur in dinamik, materialnih kultur, naselbinskih in grobnih struktur, gospodarskih, socialnih praks in religijskih ter umetnostnih praks, paleookoljskih premen in klimatskih nihanj v neolitiku Evrope in Bližnjega Vzhoda. Pregled in semiotika (1) simbolov, ikonografij in umetnostih praks; (2) predstavitve kultov, zgodnjih religij in ritualnih praks ter kontekstov pojavljanja pri poljedelcih in nomadih v Evraziji.