Evropske in maloazijske neolitske populacijske in kulturne dinamike

Evropske in maloazijske neolitske populacijske in kulturne dinamike

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mlekuž Vrhovnik Dimitrij, prof. dr. Budja Mihael

Predstavitve populacijskih struktur in dinamik, materialnih kultur, naselbinskih in grobnih struktur, gospodarskih, socialnih praks in religijskih ter umetnostnih praks, paleookoljskih premen in klimatskih nihanj v neolitiku Evrope in Bližnjega Vzhoda. Pregled in semiotika (1) simbolov, ikonografij in umetnostih praks; (2) predstavitve kultov, zgodnjih religij in ritualnih praks ter kontekstov pojavljanja pri poljedelcih in nomadih v Evraziji.

Bailey D. and Panayotov I. 1995. Prehistoric Bulgaria. Monographs in World Archaeology 22. Prehistory Press. Madison Wisconsin. 50 str. COBISS.SI-ID - 42668898
Müller J.1994. Das ostadriatische Frühneolithikum. Die Impresso-Kultur und die Neolithisierung des Adriaraumes. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 9. Wissenschaftsverlag Volker Spiess. Berlin, izbrana poglavja 40 str. COBISS.SI-ID - 2196013
Perles C. 2001. The Early Neolithic in Greece. Cambridge World Archaeology. Cambridge, izbrana poglavja 40 str. COBISS.SI-ID - 17077602
Bonsall C. , Boroneanţ V., Radovanović I. (eds.),2008. The Iron Gates in Prehistory New perspectives. British Archaeological Reports IS 1893. Archaeopress. Oxford, izbrana poglavja 50 str. COBISS.SI-ID - 41448802
Whittle A., Bickle P. (eds.). 2014 . Early Farmers: The View from Archaeology and Science. Proceedings of the British Academy, Book 198. Oxford University Press. Oxford, izbrana poglavja 50 str. COBISS ID=165847555
Bickle P.,Whittle A. (eds.). 2013. The First Farmers of Central Europe: Diversity in LBK Lifeways. Oxbow Books. Oxford and Oakville, izbrana poglavja 40 str https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=97098…
Shennan S. 2018. The First Farmers of Europe: An Evolutionary Perspective. Cambridge University Press. Cambridge, izbrana poglavja 40 str. COBISS ID=165244419
Lazaridis et al 2016. Genomic insights into the origin of farming in the ancient Near East. Nature 536: 419–424, 5 str. https://www.nature.com/articles/nature19310.pdf
Mathieson et al 2018. The Genomic History of Southeastern Europe. Nature 555: 197–203, 5 str. https://www.nature.com/articles/nature25778
Cavalli-Sforza L., Menozzi P. and Piazza A. 1994. The History and Geography of Human Genes. Princeton University Press, Princeton, izbrana poglavja 50 str. COBISS.SI-ID - 2462050
Mazurkevich A., Dolbunova E. 2015. The oldest pottery in hunter-gatherer communities and models of Neolithisation of Eastern Europe. Documenta Praehistorica 42: 13-66, 15 str. COBISS.SI-ID - 98765312
Borić D., Price D. 2013.Strontium isotopes document greater human mobility at the start of the Balkan Neolithic. PNAS 110(9): 3298–3303, 5 str. https://www.jstor.org/stable/42583592
Borić D. and Dimitrijević V. 2009. Apsolutne hronologija i stratigrafija Lepenskog Vira (Absolute Chronology and Stratigraphy of Lepenski Vir). Starinar 57/2007: 9–55. 35 str. COBISS.SI-ID - 8111874
Forenbaher S., Kaiser T. and Miracle P. T. 2013. Dating the East Adriatic Neolithic. European Journal of Archaeology 16 (4): 589–609, 10 str. COBISS.SI-ID - 79987200
McClure S. B. et al. 2014. AMS 14C chronology and ceramic sequences of early farmers in the Eastern Adriatic. Radiocarbon 56(3): 1019–1038, 11 str. https://www.academia.edu/8348125/AMS_14C_chronology_and_ceramic_sequenc…
Budja M. et al. 2013. Transition to farming – transition to milk culture: Mala Triglavca case study. Documenta Praehistorica 40: 97–118, 14 str. COBISS.SI-ID - 98765312
Debono Spiteria C. et al. 2016. Regional asynchronicity in dairy production and processing in early farming communities of the northern Mediterranean. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA14: 13594–13599. 5 str. https://www.jstor.org/stable/26472645
Gronenborn D. et al. 2014. Adaptive cycles’ and climate fluctuations: a case study from Linear Pottery Culture in western Central Europe. Journal of Archaeological Science 51: 73-83. 7 str. https://doi.org/10.1016/j.jas.2013.03.015

Predavanja in dodatni seznam literature za poglobljen vpogled v tematiko je dostopen na spletnih straneh Filozofske fakultete UL ( E-learning).