Fenomenologija 2

Fenomenologija 2

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Vsebina

Predstavitev filozofije Nietzscheja, ki s kritiko metafizike omogoči poznejšo kritiko subjektivnosti in metafizike pri Heideggru. Natančnejša eksplikacija Heideggrove kritike subjektivnosti in metafizike skozi analitiko tubiti in poznejšo zgodovino resnic biti. Posebna pozornost resnici razpoloženja. Soočenje filozofije Nietzscheja in Heideggra, tudi v navezavi na sodobne pristope. Eksplikacija problema nihilizma kot resnica današnjosti.
Posebna pozornost namenjena Heideggrovi interpretaciji predsokratikov.