Fenomenologija in filozofija religije

Fenomenologija in filozofija religije

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Lozar Mrevlje Janko, prof. dr. Markič Olga

Vsebina

Razmejitev teologije kot pozitivne, racionalne znanosti od fenomenologije religije, ki izhaja iz hermenevtike religiozne fakticitete.
Kritika ontoteologije racionalne metafizike v filozofiji in teologiji.
Postmoderna religioznost in možnost religije brez religije.
Fenomenologija breztemeljnih razpoloženj.
Določanje osnovnih kontur filozofske in religiozne misli skozi fenomenologijo.