Filozofija jezika

Filozofija jezika

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Borut

Vsebina

Temeljno vsebinsko področje predmeta je teorija pomena, kakor se je razvila predvsem v tradiciji analitične filozofije. Predstavitev sledi zgodovinskemu razvoju filozofije jezika od semantičnih in uniformno univerzalističnih do pragmatičnih in kontekstualističnih stališč. Obravnava osnovne pojme filozofije jezika: pomen in resnica, referenca in opis, ime in demonstrativ: z logicistično (Frege, Russell, mladi Wittgenstein, Carnap ...) usmeritvijo in s smerjo »filozofije običajne govorice« (zreli Wittgenstein, Austin, Strawson, pogojno Dummett ...) ter s kritiko teorije pomena (Quine). Predmet analizira splošno naravo jezika in njegove specifične vsebine: prevajanje in interpretacijo, propozicijske naravnanosti, metaforo (npr. Davidson), vzročno teorijo imen (Kripke, Evans) ... Eksplicitno in implicitno obravnava odnose med jezikom, mislijo in realnostjo.