Filozofija umetnosti in kulture

Filozofija umetnosti in kulture

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hribar Sorčan Valentina

Vsebina

Poudarek bo na razvoju moderne filozofije umetnosti in estetike, skozi Kantovo in Heglovo filozofijo, zlasti na razcepu med estetiko narave in filozofijo umetnosti.
Obravnava koncepta umetnosti v razsvetljenstvu, romantiki, modernizmu, postmodernizmu in v današnjem času. Razumevanje pomena in smisla umetnosti in kulture v fenomenologiji, psihoanalizi, semiotiki, kognitivni in eksperimentalni estetiki.
Refleksija umetnosti in kulture skozi filozofsko antropologijo, kot tudi nekaterih drugih konceptov te filozofske discipline (pojem človeškosti, zavesti, nezavednega, samozavedanja, osebe, empatije, spomina).