Geodiverziteta

Geodiverziteta

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, prof. dr. Stepišnik Uroš

• Opredelitev teoretskih in metodoloških izhodišč proučevanja geografske diverzitete nežive narave.
• Pregled osnov geografske diverzitete nežive narave:
- geološki elementi (kamnine, minerali, okamenine),
- geomorfološki elementi (geomorfni procesi, oblike in sistemi),
- hidrogeografski elementi (različne oblike vod, hidrološki procesi),
- pedogeografski elementi (pedogenetski procesi, pedogentski dejavniki, tipi prsti).
• Vrednotenje geografske diverzitete nežive narave:
- kulturni in zgodovinski pomen,
- estetski pomen,
- ekonomski pomen,
- funkcionalni pomen,
- znanstveni in izobraževalni pomen.
• Ogroženost geografske diverzitete nežive narave:
- zaradi človeških posegov v naravo,
- zaradi naravnih geomorfnih procesov,
- ogrožanje zaradi spreminjanja podnebja,
- skupen učinek ogrožanja in uničevanja ter zaznavanje sprememb.
• Varovanje geografske diverzitete nežive narave:
- zgodovina varovanja diverzitete nežive narave,
- zavarovana območja in zakonodaja o varovanju narave,
- zavarovana območja na podlagi vrednotenja geografske diverzitete nežive narave,
- problematika varovanja geografske diverzitete kraških območij.
• Primerjava in povezovanje geografske in biološke diverzitete.
• Osveščanje in izobraževanje o geografski diverziteti.

• Gray, M., 2004. Geodiversity: valuing and conserving abiotic nature. London, John Wiley & Sons, 434 str. COBISS.SI-ID – 52532225
• Mitchell, C., 1991. Terrain Evaluation. New York, Longman, 441 str. COBISS.SI-ID – 1208086
• Summerfield, M. A., 1996. Global Geomorphology. Burnt Mill: Longman. COBISS.SI-ID – 2692706
• Gams, I., 2004. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana, Založba ZRC, 515 str. COBISS.SI-ID – 214527488
• Mather, A., Chapman, K., 1995. Environmental Resources. Harlow, Longman Scientific and Tehnical, 279 str. COBISS.SI-ID – 1366114
• Strahler, A. N., Strahler, A. H., 1974. Introduction to Environmental Science. Santa Barbara, Hamilton Publishing Company. COBISS.SI-ID – 4357381

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.