Geografija Azije

Geografija Azije

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ogrin Matej

• Osnovne naravnogeografske značilnosti Azije (kamninska in tektonska zgradba, relief, podnebje, prsti in bio- sestavine pokrajine).
• Naravne nesreče in njihov vpliv na azijsko družbo.
• Prebivalstvene poteze in njihov vpliv na azijsko družbo: poteze (naravna gibanja, gostota poselitve, etnična in verska pripadnost, starost) in njihov vpliv na pokrajino.
• Ekonomskogeografske značilnosti (energetski in rudni viri, kmetijstvo, sekundarne in terciarne dejavnosti).
• Okoljska problematika Azije in vpliv podnebnih sprememb.
• Sodobni izzivi in globalna vloga Azije.
• Pregled azijskih regij.

• Hobbs, J. J., Salter, C. L., 2006. Essentials of World Regional Geography. Canada, Thomson Brooks/Cole, 687 str. COBISS.SI-ID – 56517377
• Glaser, R., Kremb, K., 2007. Asien. Darmstadt. WBG. 267. str. COBISS.SI-ID – 34693218
• Pulsipher Mihelič, L., Pulsipher, A., 2008. World Regional Geography. Global Patterns, Local Lives. New York: W. H. Freeman and Company, 615 str. COBISS.SI-ID – 512298880
• Weightman, B. A., 2002. Dragons and Tigers. A Geography of South, East and Southeast Asia. New York, John Wiley, 445 str. COBISS.SI-ID – 20359010
• Statistični viri / Statistical sources (World Development Indicators, Human Development Report, Statistical Yearbook, Demographic Yearbook, Worldometers) https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators; https://hdr.undp.org/; https://unstats.un.org/UNSDWebsite/Publications/StatisticalYearbook/; https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/default.htm; https://www.worldometers.info/

Druga aktualna gradiva spletne učilnice.