Geografija okoljskih virov

Geografija okoljskih virov

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Mally Katja

• opredelitev okoljskih virov in tipi okoljskih virov,
• ekosistemske storitve in biotska raznovrstnost (ekosistemska, vrstna in genska raznovrstnost) kot okoljski vir in njihov pomen za človeško družbo,
• prostor (raba prostora – gozdnate, kmetijske in urbane pokrajine) kot omejen okoljski vir,
• obnovljivi okoljski viri (energija Sonca, energija biomase, hidroenergija, energija oceanov, energija vetra, geotermalna energija, vodni viri, zrak, prst) – značilnosti, možnosti in omejitve njihove rabe,
• neobnovljivi okoljski viri (fosilna goriva, uran, mineralne surovine) – značilnosti in okoljske posledice njihove rabe,
• upravljanje okoljskih virov v okviru trajnostnega razvoja (značilnosti dosedanje rabe, načela trajnostne rabe, opredelitve nosilne zmogljivosti),
• možnosti trajnostne rabe okoljskih virov v svetu in slovenskih pokrajinah.

• Global Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People. 2019. Nairobi: UN Environment. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/27539
• Oberle, B., Bringezu, S., Hatfield-Dodds, S., Hellweg, S., Schandl, H., Clement, J., Cabernard, L., Che, N., Chen, D., Droz-Georget, H., Ekins, P., Fischer-Kowalski, M., Flörke, M., Frank, S., Froemelt, A., Geschke, A., Haupt, M., Havlik, P., Hüfner, R., Lenzen, M., Lieber, M., Liu, B., Lu, Y., Lutter, S., Mehr, J., Miatto, A., Newth, D., Oberschelp, C., Obersteiner, M., Pfister, S., Piccoli, E., Schaldach, R., Schüngel, J., Sonderegger, T., Sudheshwar, A., Tanikawa, H., van der Voet, E., Walker, C., West, J., Wang, Z., Zhu, B., 2019. Global Resources Outlook 2019. Natural Resources for the Future We Want. A Report of the International Resource Panel. Nairobi: United Nations Environment Programme. https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
• Plut, D., 2011. Geografija okoljskih virov. Ljubljana: Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta. COBISS.SI-ID – 259739904
• Renewables 2021. Global Status Report. 2021. Paris: REN21 Secretariat, 370 str. https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2021_Full_Report.pdf
• von Weizsäcker, E. U., de Larderel, J., Hargroves, K., Hudson, C., Smith, M., Rodrigues, M., 2014. Decoupling 2: technologies, opportunities and policy options. A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. OECD. https://www.resourcepanel.org/sites/default/files/documents/document/me…

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.