Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem

Grški svet med helenistično dobo in zgodnjim Bizancem

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cedilnik Alenka

Vsebina

(A) Rimsko širjenje v helenistični svet (ok. 200 – 30 pr. Kr.) v celi vrsti vojaških spopadov od druge makedonske vojne do rimskega zavzetja Egipta; oblike odpora vojaško šibkejšega, vendar kulturno močnejšega helenističnega sveta. Oblikovanje rimske upravne ureditve na helenističnem Vzhodu.
(B) Helenistični Vzhod v okviru rimskega cesarstva od Avgusta do Dioklecijana; upravna, družbena in gospodarska podoba vzhodnih rimskih provinc; kulturni razvoj helenističnega sveta s posebnim poudarkom na razvoju religioznega življenja v tem času; judovstvo in krščanstvo.
(C) Rimski Vzhod v 4. stoletju: postopna prevlada Vzhoda nad Zahodom v rimskem cesarstvu; nastanek Konstantinopla kot nove prestolnice krščanskega cesarstva; državljanske vojne in druge oblike rivalstva med obema deloma cesarstva.
(Č) Vzhodno rimsko cesarstvo v 5. in prvi polovici 6. stoletja: kriza in izhod iz nje v času, ko je cesarstvo na Zahodu propadlo, nato njegovo prizadevanje za obnovitev cesarstva v nekdanjem obsegu. Vprašanje odnosa Bizanca do germanskih nasledstvenih držav na ozemlju nekdanjega rimskega Zahoda. Postopno preoblikovanje vzhodnega rimskega cesarstva v srednjeveško bizantinsko cesarstvo (državna in družbena ureditev, gospodarstvo, kultura, religija).