Interpretacije grške filozofije

Interpretacije grške filozofije

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zore Franc

1. Branje in interpretacija izbranih filozofskih besedil iz antične grške filozofije.
2. Tradicija branja grške filozofije od antike do danes.
3. Filozofski problemi v antiki in danes. Antični temelji in začetki filozofije, umetnosti in znanosti.

Fragmenti predsokratikov, Ljubljana 2012, 3 zv. (izbrani odlomki). COBISS.SI-ID - 264441344
Platon, Zbrana dela I, Celje 2004 (izbrani spisi in odlomki). COBISS.SI-ID - 215101184
Aristotel, Metafizika, Ljubljana 1999 (izbrani odlomki). COBISS.SI-ID - 104366592
Plotin, Zbrani spisi I-III, Ljubljana 2016-22 (izbrani spisi in odlomki). COBISS.SI-ID - 285067008
Dionizij Areopagit, Zbrani spisi, Ljubljana 2008 (izbrani odlomki). COBISS.SI-ID - 243356416
Tomaž Akvinski, Izbrani filozofski spisi, Ljubljana 1999 (izbrani odlomki). COBISS.SI-ID - 98344448
Heidegger, M., Predavanja in sestavki, Ljubljana 2004, str. 219-302. COBISS.SI-ID - 126223872
Gadamer, H.-G., Izbrani spisi, Ljubljana 1999, str. 111-207. COBISS.SI-ID - 98971648
Reale, G., Zgodovina antične filozofije 1-4, Ljubljana 2002 (izbr. pogl.) COBISS.SI-ID - 124697344