Italijanski jezik 2

Italijanski jezik 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Utrjevanje in poglabljanje usvojenega znanja in spoznavanje značilnih struktur, pri čemer je poudarjen kontrastivni element; sistematično širjenje strokovne terminologije; usvojitev slovnice drugega dela predvidenega programa, to je glavnih gramatikalnih vsebin italijanskega jezika; razvoj ustnega in pisnega izražanja ter razvoj sposobnosti bralnega in slušnega razumevanja izvirnih etnoloških in antropoloških tekstov s poudarkom na tematskih sklopih: a) Stereotipi in nacionalni značaj Italijanov; b) Tradicionalne šege v Italiji; c) Preseljevanje in (ne)toleranca; d) Mejna območja; e) Mafija; f.) Urbana in kulturna antropologija.

Obvezna:
1. Nuovo Contatto A2 (M. Piantoni, R. Bozzone Costa, C. Ghezzi) COBISS.SI-ID - 57316450
2. Italijanščina za etnologe in kulturne antropologe II (učbenik), Brecelj Kaja K., Filozofska fakulteta 2018. COBISS.SI-ID - 295899648
3. Skripta (strokovna besedila (izbor, priredba in vaje: nosilka predmeta)). COBISS.SI-ID - 52889698

Priporočljiva:
1. Grammatica pratica della lingua italiana, S. Nocchi, ALMA Edizioni; 2. Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, M. Mezzadri, Guarra Edizioni COBISS.SI-ID - 6326673

Gradiva (Vis, e-učilnica…):
http://www.oneworlditaliano.com/italiano/esercizi-di- italiano.htm
http://web.uvic.ca/hispanital/italian/italian100/vocab/index.htm
http://www.impariamoitaliano.com/
http://www.italianonline.it/esercizi.html
https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/esercizi-online/es…