Izbirni diplomski seminar - iz književnosti

Izbirni diplomski seminar - iz književnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija

Nosilec predmeta na začetku študijskega leta predstavi izhodiščne diplomske teme, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki prezentacij in na koncu diplomskih nalog.
Izbirni diplomski seminar - iz književnosti:
Seminarske teme se ujemajo s problematiko predavanj iz književnosti do modernizma in od modernizma do postmodernizma s poudarkom na književnosti 20. stoletja in zgradbenih vprašanjih besedila, njegovega razmerja do časa, družbe, prostora, uvajanju inovativnih sestavin in dialoga s tradicijo.

Ob temeljni literaturi, predpisani za predavanja, bo na začetku vsakega leta skupaj s temami navedena obvezna in dodatna literatura, vezana na izbiro tem seminarskih nalog.

Burkot, Stanisław, 2014: Literatura polska 1939–2009. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. COBISS.SI-ID - 43403523
Eco, Umberto, 2003: Kako napišemo diplomsko nalogo. Ljubljana: Vale Novak, COBISS.SI-ID - 122802944
Jarosiński, Zbigniew, 1996: Literatura lat 1945–1975. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. COBISS.SI-ID - 44122627
Żurawski, Sławomir: Literatura polska. Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,