Izbrane teme sodobnih filozofij

Izbrane teme sodobnih filozofij

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strahovnik Vojko, prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Vsebina

Slušatelji spoznajo vsebine iz širokega nabora disciplinarnih in tematskih področij sodobne filozofije (fenomenologija, analitična filozofija, strukturalizem, poststrukturalizem, psihoanaliza, hermenevtika, zgodovina filozofije, azijske filozofije, ontologija, epistemologija, etika, estetika, antropologija, politična in socialna filozofija, filozofija znanosti …).