Japonska družba 1

Japonska družba 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Vsebina

Predmet je namenjen spoznavanju japonske družbe kot konkretne problematike znotraj družboslovnega raziskovanja. Pri predmetu se bomo seznanjali z značilnostmi in spremembami japonske družbe in kulture po letu 1945. Vsebinski sklopi bodo razvoj političnih institucij; družbena stratifikacija; glavne modalitete zaposlitve in njihovi socialni vplivi; politična ekonomija Japonske: trg, politika, interesi in distribucija moči; internacionalizacija japonske družbe in politika migracij; vloga in mesto tujcev v japonski družbi; spolne in generacijske razlike; popularna kultura.